Direktør for kompetanse og HR

Kari Jussie Lønning er tilsatt som direktør for kompetanse og HR i Vestre Viken.

Publisert 04.04.2017

Direktør for kompetanse og HR
Stillingen som direktør for kompetanse og HR erstatter stillingen som viseadministrerende direktør som trekkes inn når Marit Lund Hamkoll slutter til sommeren. Stillingen inngår i administrerende direktørs nærmeste ledergruppe.

Kari Jussie Lønning er leder av helsetjenesten ved Studentsamskipnaden i Oslo. Hun er spesialist i allmennmedisin og er i ferd med å få godkjenning som spesialist i samfunnsmedisin. Hun har også en master i helseadministrasjon og ledelse.

Lønning har blant annet jobbet som fastlege og praksiskonsulent i Drammen, samt fagsjef i Legeforeningen.

- Det har vært en omfattende prosess med mange gode kandidater. De tillitsvalgte har deltatt i prosessen, og det var enstemmig konklusjon om at Kari Juissie Lønning er den som fyller kravene til stillingen på best mulig måte. Jeg gleder meg til å få henne med på laget, sier administrerende direktør, Nils Fr. Wisløff.

Tiltredelsestidspunkt er ikke endelig avklart.