Digital oppfølging for brystkreftpasienter

Nå tilbyr vi digital oppfølging etter operasjon for kvinner med brystkreft i Vestre Viken.

Publisert 13.06.2024
Sist oppdatert 27.06.2024

​Antall brystkreftpasienter som blir diagnostisert er økende for hvert år, og utfordrer oss til å finne nye løsninger for å opprettholde trygghet og kvalitet i tjenestetilbudene.

Et par kvinner smiler
Digitalt: Brystdiagnostisksenter ved Drammen sykehus (BDS) er først ut med å tilby digital oppfølging etter brystkreftkirurgi. Dette er et digitalt behandlingstilbud til pasientene i Vestre Viken etter brystbevarende operasjoner. Fra venstre: Maren-Kathrine Guriby Spillum, kreftsykepleier BDS, og Ingun Jahren Horvli, kreftsykepleier BDS.
– Vi tror dette vil være et nyttig verktøy for oss som kan bidra til en mer persontilpasset oppfølging for pasienten etter en brystkreftoperasjon, sier Maren Kathrine Spillum, kreftsykepleier ved Brystdiagnostisk senter.

Digitalt spørreskjema og pasientinformasjon

I den digitale løsningen vil pasienten finne generell pasientinformasjon om operasjonen som er gjennomført, prosedyrer om viktige observasjoner og stell av operasjonssåret.
Den digitale helsetjenesten gjør at pasienter med mye plager etter operasjon kan følges opp på et tidlig tidspunkt, samtidig som enkelte pasienter slipper en unødvendig kontroll med sykehuset. 
Dermed frigjøres kapasitet til pasienter med størst behov for oppfølging.

En bærekraftig digital helsetjeneste

Kristine Kleivi Sahlberg, leder program for digital hjemmeoppfølging i Vestre Viken, og  nasjonalt nettverk for brystkreftforskning. Hun påpeker at innføringen av digitale helsetjenester er viktig for pasientene – med et digitalt behandlingstilbud  –  der de er. En bærekraftig utvikling for helsetjenestene våre innebærer at vi må ivareta både ansatte og pasienters behov ved å ta i bruk nye løsninger.

– Det er videre viktig å evaluere effekten av digitaliseringen i helsetjenesten, og det er derfor svært viktig med forskning på området. Dette for å sikre en godt tilbud til pasientene, men også kunnskap for en enklere implementering på andre sykehus, sier Kristine Kleivi Sahlberg, som også er professor og avdelingssjef for forskning og innovasjon i VV.

Vestre Vikens virtuelle sykehus

Grafisk brukergrensesnitt
Noen ganger kan det være bedre å møte behandler digitalt. I vårt virtuelle sykehus har vi samlet alle våre digitale helsetjenester - slik at du kan se om vi har et tilbud for deg. Vestre Viken #Digitalt først

Se alle våre digitale helsetjenester - i vårt virtuelle sykehus

For enkelte vil det fortsatt være nødvendig med fysisk oppmøte på et av våre sykehus. Hva som passer for deg avgjøres i samråd med din behandler.

 Les også: 

Digitale helsetjenester – der du er - Vestre Viken HF