Det nye sykehuset i Drammen legger til rette for psykiatrien

I 2025 er det planlagt at det nye sykehuset i Drammen skal stå klart. De psykiatriske avdelingene vil flytte inn i det nye sykehuset.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 16.11.2022
Sist oppdatert 10.01.2023
illustrasjonsbilde av psykiatribyggene på nye sykehuset i Drammen
Illustrasjonsbilde av psykiatribyggene ved det nye sykehuset i Drammen.

​De tre psykiatribyggene skiller seg fra resten av sykehuset. De ligger mer skjermet, er lavere og kledt i tre. Byggene er plassert mellom fjorden og den nye helseparken til Drammen kommune.

Når det kommer til sengeplasser vil det bli 167 sengeplasser i det nye sykehuset. Kort sagt blir det flere plasser på sykehusnivå enn klinikken har i dag.
 
Det vil bli bygd slik at alle pasienter får enerom med eget bad. Det er flere og romslige skjermingsplasser, og alle skjermingsplasser har utgang til balkong.

Illustrasjonsbilde av sengeplass ved det nye sykehuset i Drammen.

Illustrasjonsbilde av sengeplass ved det nye sykehuset i Drammen.

Ved det nye sykehuset vil det bli flere plasser for alderspsykiatri, sikkerhetspsykiatri og seksjon for unge. For alderspsykiatri vil det bli fire ekstra plasser, for sikkerhetspsykiatri vil det bli tre ekstra plasser og på seksjon for unge vil det bli seks ekstra plasser. 

Alderspsykiatrisk avdeling går fra 20 til 24 plasser, Sikkerhetsseksjonen fra 12 til 15 og USEK går fra 6 plasser til å bli et utvidet tilbud med 12 plasser for unge. 6 plasser på USU Asker DPS inngår i det nye tilbudet som skal skapes av disse to fagmiljøene.

Illustrasjonsbilde av det nye sykehuset i Drammen.

Illustrasjonsbilde av det nye sykehuset i Drammen.

All døgnbehandling i BUPA (barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling) skal flyttes inn i det nye sykehuset. BUPA går fra å ha 22 plasser spredt på fire seksjoner lokalisert i Bærum og Drammen, til 19 senger i det nye sykehuset. BUPA er lokalisert i bygget nærmest sjøen. 

Illustrasjonsbilde av barne- og ungdomspsykiatrien ved det nye sykehuset i Drammen.

Illustrasjonsbilde av barne- og ungdomspsykiatrien ved det nye sykehuset i Drammen.

Psykiatrisk akuttmottak vil ligge i første etasje med 10 plasser. I tillegg er det 12 plasser hvor det skal utvikles et nytt tilbud i samarbeid mellom fagmiljøene i Avdeling for rus og avhengighet og avdeling for Akuttpsykiatri.

Det nye tilbudet skal både ta imot pasienter som i dag ivaretas i Akutt på Blakstad, og pasienter som er til avrusning i ARA.

I de to andre etasjene er det 48 plasser. 12 av disse er TSB plasser (Tverrfaglig spesialisert rusbehandling).

Illustrasjonsbilde av akuttmottaket​ ved det nye sykehuset i Drammen.​

Illustrasjonsbilde av akuttmottaket​ ved det nye sykehuset i Drammen.​