BRK-prosjektet i Vestre Viken gir resultater

CT II på vei til Ringerike og i den forbindelse har fysioterapeutene ved Ringerike sykehus fått nytt felleskontor.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 18.10.2022
Sist oppdatert 10.11.2022
Feiring av nytt felleskontor ved Ringerike til fysioterepautene

For å gjøre plass til CT II ved Ringerike sykehus har fysioterapeutene flyttet ut av sine lokaler.  Dere finner de nå i nyoppusset og funksjonelt felleskontor i den gamle «Skrivestua» sammen med ergoterapeutene.  Det er også blitt plass til felles møterom for Seksjon for rehabiliteringstjenester som foruten ergoterapeuter og fysioterapeuter består av klinisk ernæringsfysiologer og sosionomer. Her en positiv gjeng som er glad for å være på plass, og som markerte dette på fredag.

RBK-prosjektet er utviklings- og oppgraderingsprogrammet for sykehusbyggene Bærum, Ringerike og Kongsberg. Programmet skal sørge for vedlikehold, oppgradering, oppussing og modernisering ved de tre sykehusene. Les mer om BRK-prosjektet her. 


​Her en positiv gjeng som er glad for å være på plass, og som markerte dette på fredag.

​Her en positiv gjeng som er glad for å være på plass, og som markerte dette på fredag.

Vi takker alle gode hjelpere underveis!