Blodbanken ønsker blodgivere som har vært koronasyke

Blodbanken ønsker å komme i kontakt med blodgivere som har blitt friske etter COVID-19-infeksjon. De gjennomfører en studie hvor de ønsker å måle antistoff mot koronavirus hos givere som har blitt friske igjen.

Vestre Viken HF
Publisert 14.04.2020
Sist oppdatert 06.06.2023
Blodgiver.
Illustrasjonsbilde av blodgiver.

Noen av disse giverne vil etterhvert bli bedt om å donere plasma som vil bli brukt i pasientbehandling for å hindre alvorlig forløp hos utsatte grupper.

Personer som har gjennomgått infeksjon med COVID-19 kan danne antistoff mot koronavirus som gir beskyttelse (immunitet). Overføring av plasma med slike antistoffer kan hindre alvorlig forløp av sykdommen hos pasienter med infeksjon og kan også beskytte utsatte pasientgrupper eller personell som er utsatt for smitte.
 
Vi ønsker i første fase å undersøke om etablerte blodgivere som har gjennomgått COVID-19 infeksjon, har beskyttende antistoffer. Blodprøvene vil bli undersøkt med tanke på beskyttende effekt, og utvalgte givere vil bli bedt om å donere plasma til denne studien. Det kan være aktuelt å gi flere ganger.
 
Interesserte blodgivere kan gi sitt samtykke til dette ved å registrere seg på www.koronastudien.no som også gir oss en god oversikt over smittesituasjonen til den enkelte.

Registrer deg på koronastudien her
 

Vi ønsker at du melder deg til din lokale blodbank dersom du:

  • Er godkjent blodgiver OG

  • Har fått påvist infeksjon med COVID-19 (påvist i PCR-prøve tatt fra nese/svelg) ELLER

  • Har sterk mistanke om gjennomgått infeksjon (for eksempel etter nærkontakt med andre som har påvist virus).
       

Vi ber blodgivere om å ta kontakt med lokal blodbank på telefon for å gjøre avtale om blodprøvetaking:

   
Blodbanken ved Bærum sykehus:

Telefon: 67 80 97 30.

Blodbanken ved Drammen sykehus:

Telefon: 32 80 37 43.

Blodbanken ved Kongsberg sykehus:

Telefon: 32 72 56 30.

Blodbanken ved Ringerike sykehus:

Telefon: 32 11 60 74.

Blodbanken ved Hallingdal sjukestugu:

Telefon: 32 08 69 48.

   
Det kan i en senere fase bli aktuelt å rekruttere personer med gjennomgått COVID-19-infeksjon som ikke har donert blod før, men det vil bli gitt informasjon om dette ved en senere anledning.