Bærum sykehus i gul beredskap

16. mars 2021 gikk Bærum sykehus i gul beredskap da det er innlagt 20 pasienter som behandles for COVID-19. Tallet på inneliggende pasienter har økt i takt med smitten i samfunnet. Bærum sykehus har derfor valgt å øke til gult beredskapsnivå etter en samlet vurdering av utfordringer for sykehuset.

Publisert 16.03.2021
Sist oppdatert 18.01.2024

Den største utfordringen er økt press på Intensivseksjonen med flere covid-pasienter på respirator. Vi ser oss nødt til å redusere noe på planlagt kirurgi, men opprettholder all utredning og behandling av kreft samt øyeblikkelig hjelp-funksjonen. Vi vurderer fortløpende behovet for ytterligere endringer i driften, opplyser klinikkdirektør ved Bærum sykehus, Trine Olsen.

Pasienter som får timer eller avtaler utsatt kontaktes direkte.

Vi tar kontakt med de som får utsatt sine timer og det er ikke nødvendig å kontakte sykehuset, da dette kan bli en ekstra belastning i en krevende tid, sier Olsen.

Generelt om beredskapsnivåer i Vestre Viken

Vi bruker tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap. Det er i tråd med nasjonale og regionale helseberedskapsplaner.

Grønn beredskap:

Normal drift, med oppmerksomhet rundt mulig mobilisering, forberedelser og planer.

Gul beredskap:

Situasjonen utvikler seg. Det mobiliseres ekstra ressurser.

Rød beredskap:

Situasjonen er alvorlig. Det kreves betydelig mobilisering av ressurser på de fleste områder.
   

På Vestre Vikens beredskapsside finner du mer info om pandemien og våre tiltak for å bekjempe den