Beredskapsøvelse ved Kongsberg sykehus

Øvelsen ble gjennomført med markører og ansatte ved Kongsberg sykehus, hvor scenarioet var en bilulykke i en tunell.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 23.09.2022
Sist oppdatert 10.11.2022
Beredskapsøvelse Kongsberg sykehus

​​​Torsdag 22. sept. gjennomførte Kongsberg sykehus en beredskapsøvelse. Øvelsen var en intern øvelse i full skala, tilpasset Kongsberg sykehus sin beredskapsrolle. Målet med øvelsen var å trene personalets sine roller, samarbeid og planverk for å avdekke svakheter. 

Øvelsen tok utgangspunkt i et senario med kollisjon i tunell og røykutvikling. Til sammen 15 markører deltok, rekruttert blant sykepleierstudenter og helsefaglærlinger. 

Øvelse ved kongsberg sykehus

Alle ledd fra AMK varsling, til innmelding, registrering og behandling ble øvet.
I øvelsen var det aktiv bruk av anestesileger, medisinske leger og ortopediske leger, sykepleiere fra akuttmottaket, intensiv, anestesi og operasjon, samt ansatte på laboratoriet og røntgen avdelingen.

Øvelsen ga utfordringer og et godt grunnlag for å gjøre endringer i planverket. Dette arbeidet vil starte om kort tid. ​

Øvelse ved kongsberg sykehus


Tusen takk for innsatsen til alle aktører som var med på å gjennomføre øvelsen!