Åpnet nytt isolat for covidpasienter

Etter en periode med ombygging har nå intensivavdelingen på Drammen sykehus fått et nytt isolat for intensivpasienter med covid.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 20.11.2020
Sist oppdatert 13.01.2023

Nytt isolat Drammen sykehus

KLARGJØRING: Denne gjengen gjorde det nye isolatet klart for pasienter. Fra venstre: anestesilege Kristine Fischer Glent, intensivsykepleiere Karola Rønnskær, Bente Mengshoel og Monica Hansen, avdelingssykepleier Kirsti Dramdal Borg og avdelingssjef Niels Becker.

I forbindelse med den første runde med Covid-19-pasienter i vår måtte intensivavdelingen på Drammen sykehus bygge og ta i bruk midlertidige lokaler for å isolere alvorlig syke Covid-19-pasienter. Det ble tatt i bruk områder som vanligvis blir brukt som operasjonsstuer. 

Siden den gangen har det blitt jobbet med en ombygging i sykehuset 5. etasje, slik at man kan få til en mer permanent romløsning for pasienter som må isoleres.

Tidligere denne uken var ombyggingsprosjektet ferdig, og intensivavdelingen kunne ta i bruk det nye rommet som kan romme 3-4 av de aller sykeste Covid-19-pasientene.

- Stort fremskritt

Avdelingssjef Niels Becker i avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO) og avdelingssykepleier Kirsti Dramdal Borg er glade for at de nye lokalene er på plass.

- Med moderne lokaler som ivaretar hygiene og smitteforhold på en god måte er vi nå bedre rustet til å håndtere flere Covid-19-pasienter uten å måtte redusere operasjonskapasiteten betraktelig, forklarer Niels Becker. Dette så lenge antall pasienter med covid ikke blir for stort.

Håper på flere intensivsykepleiere

Nye og moderne lokaler er et kjærkomment innslag i avdelingen. Men like viktig er det å fokusere på at det er et stort behov for å utdanne flere spesialsykepleiere. Dette er ikke bare en lokal utfordring, men noe sykehus over hele landet sliter med.

- Vi trenger å få fart på utdanningen av spesielt intensivsykepleiere. Der er det et stort behov - også i lang tid fremover, påpeker avdelingssykepleier Kirsti Dramdal Borg.