Åpnet nyoppusset pre-rom på Bærum sykehus

Fredag 11. november var det offisiell åpning av nyoppusset pre-rom i operasjonsavdelingen på Bærum sykehus.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 14.11.2022
Sist oppdatert 10.01.2023
Nyoppusset pre-rom på Bærum sykehus i fine farger og god funksjonalitet.
Nyoppusset pre-rom på Bærum sykehus i fine farger og god funksjonalitet. Fra venstre: Morten Nyhammer Olsen, prosjektleder eiendomsforvaltning og utvikling, Trine Olsen, klinikkdirektør Bærum sykehus, Heidi Ugreninov, avdelingssjef AOI Bærum sykehus og Ul

Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon på Bærum sykehus inviterte til offisiell åpning av nyoppusset pre-rom på operasjonsavdelingen. 

Oppussingen startet i juni i år og var ferdigstilt i september.

Arbeidet med utbedring og ombygging av pre-rommet et viktig forbedringstiltak i arbeidet med «Forbedring operasjonsforløpet» ved Bærum sykehus.

Fokus på pasientsikkerhet​​

SDI (avdeling for samme dags innleggelse) og AIO (avdeling for anestesi, intensiv og operasjon) har over tid påpekt forbedringsområder når det gjelder samarbeid på tvers av avdelingene. Behov for å pusse opp/bygge om prerommet slik at arealene kan benyttes på en smartere og mer effektivt måte har vært en viktig del av dette. 

Forbedringene har fokus på pasientsikkerhet, arbeidsmiljø og fjerne plunder og heft i operasjonsforløpet.

AIO har bygget om prerommet som et forbedringstiltak og 1 av 3 satsningsområder til Bærum sykehus i 2022 der målet er å øke utnyttelsesgraden av operasjonsstuene innenfor elektiv virksomhet.

Fra det nye prerommet Bærum sykehus.

Slik ser deler av det nye prerommet ut.

Hva er et pre-rom?

​- På pre-rommet forberedes pasientene til operasjon. Målet er å forbedre pasientforløpet slik at pasientene opplever bedre flyt, mindre venting og gir mulighet for gjennomføring av flere operasjoner, fortalte Heidi Ugreninov under åpningen. Hun er avdelingssjef på AIO på Bærum sykehus.

Venteplasser til operasjonspasientene på pre-rommet har økt fra 5 til 7 sengeplasser som også er oppgradert til overvåkingsplasser. 

Dette betyr at flere anestesi-forberedelser kan bli utført før pasienten kommer inn på operasjonsstuen. Det betyr også at flere pasienter kan klargjøres for operasjon inne på prerommet og ikke på operasjonsstuen. Det vil frigjøre mer tid på operasjonsstuene. 

- To av de syv plassene er bygget inn i et eget anestesirom som gir muligheter for å utføre anestesi-prosedyrer og klargjøre pasienten i større grad, før pasienten kommer inn på operasjonsstuen, sier Ugreninov, som sammen med klinikksjef Trine Olsen ga ros til de engasjerte ansatte for engasjement i prosessen.

Ansattinvolvering viktig​​

- For oss så er ansattinvolvering viktig, også i dette prosjektet. Dette viser på en utmerket måte at det er dere som har «skoene på» som vet hvor skoen trykker. Det er utrolig viktig at vi har møtearenaer der de gode ideene kommer opp – og at vi sammen jobber frem gode løsninger, sa klinikkdirektør Trine Olsen under åpningen.

Del av BRK-pros​jektet

Oppussingen av prerommet kommer ikke bare til nytte på daglig basis. Det styrker også beredskapen på Bærum sykehus.

Oppgradering av arealene og sengeplassene øker totalt overvåkingskapasiteten på sykehuset og tilrettelegger for økt beredskap ved eventuelle massetilstrømninger eller behov for å etablere kohorter i fremtiden. For eksempel ved pandemi.
Heidi Ureninov og Ulrich Spreng.

Heidi Ureninov og Ulrich Spreng.

Det var Ulrich Spreng, direktør fag i Vestre Viken, som stod for den offisielle åpningen og snorklippingen. Han var mektig imponert over hva sykehuset har fått til på kort tid.

- Helt fantastisk hva dere har fått til. Dere har virkelig stått på, nå fremstår rommet som moderne og funksjonelt til sitt bruk, sa Spreng under åpningen. 

Prosjektet i prerommet er en del av det store BRK-prosjektet i Vestre Viken. BRK-prosjektet er utviklings- og oppgraderingsprogrammet for sykehusbyggene Bærum, Ringerike og Kongsberg. Programmet skal sørge for vedlikehold, oppgradering, oppussing og modernisering ved de tre sykehusene.

Kostnadsrammen for prosjektet er 7,5 millioner kroner og alt har gått innenfor budsjettrammen, opplyser Morten Nyhammer Olsen, prosjektleder Eiendomsforvaltning og -utvikling.

Morten Nyhammer Olsen, prosjektleder Eiendomsforvaltning og - utvikling forteller om byggeprosjektet.

Morten Nyhammer Olsen, prosjektleder Eiendomsforvaltning og - utvikling forteller om byggeprosjektet.

Prerom Bærum 2022 

Avdelingssjef Heidi Ugreninov takker de ansatte for innsatsen. Bak står klinikkdirektør Trine Olsen og fagdirektør Ulrich Spreng

Avdelingssjef Heidi Ugreninov takker de ansatte for innsatsen. Bak står klinikkdirektør Trine Olsen og fagdirektør Ulrich Spreng.