Åpnet ny sectiostue på Kongsberg sykehus

En ny operasjonsstue for haste-keisersnitt ble offisielt åpnet tirsdag 18. oktober. Det nye tilbudet gir bedre beredskap på fødeavdelingen.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 21.10.2022
Sist oppdatert 10.01.2023
Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll i Vestre Viken foran inngangsdøren til den nye sectiostuen.
Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll i Vestre Viken foran inngangsdøren til den nye sectiostuen.

Det var administrerende direktør Lisbeth Sommervoll som offisielt sakset over snoren og åpnet den nye sectiostuen, som ligger inne på fødeavdelingen på Kongsberg sykehus. Stuen er tenkt brukt til keisersnitt og andre obstetriske problemstillinger på avdelingen.

Til tross for at stuen har vært klar til bruk siden begynnelsen av september, har det foreløpig ikke vært nødvendig å bruke den lille operasjonsstuen som ligger nærmest vegg-i-vegg med fødestuene på sykehuset.

Det er nemlig ikke så mange haste-keisersnitt som utføres på Kongsberg. Men det er viktig å ha gode fasiliteter når det virkelig haster.​​

Klinikksjef Lukas Månsson, Anne Lise Kristensen, avdelingssjef medisin og helsefag, administrerende direktør Lisbeth Sommervoll

Klinikksjef Lukas Månsson, Anne Lise Kristensen, avdelingssjef medisin og helsefag, administrerende direktør Lisbeth Sommervoll og avdelingsoverlege Kenneth Gundersen inne i den nye sectiostuen.​

​​Frigjør operasjonsro​m​

​- Frem til nå har vi hele tiden holdt av en stue på hovedoperasjonen i tilfelle akutte situasjoner på fødeavdelingen. Dette binder jo opp en operasjonsstue som store deler av tiden blir stående tom. Ved å få til en egen operasjonsstue inne på fødeavdelingen frigjør vi samtidig operasjonsrom i etasjen under, forteller avdelingsoverlege Kenneth Gundersen på Gynekologisk avdeling.

- Hvis vi må ta utføre et hastekeisersnitt på dagtid, så er den nye sectiostuen nesten vegg-i-vegg med fødestuene og da kort vei. Skjer dette på kveldstid, er det kapasitet i operasjonsstuene i etasjen under. Det er veldig få fødeavdelinger i Norge som har en slik sectiostue inne på egen avdeling, i hvert fall på sykehus i vår størrelsesorden. Så for Kongsberg sykehus så er det gjevt å kunne åpne dette nå, sier Kenneth Gundersen.

Kenneth Gundersen viser frem alarmknappen på fødeavdelingen.

Kenneth Gundersen viser frem alarmknappen på fødeavdelingen.

Bedrer kapasitet​e​n

Den nye sectiostuen gjør at sykehuset kan utnytte kapasiteten bedre i hoved-operasjonsstuene på dagtid – samtidig som det øker beredskapen på fødeavdelingen. Sectiostue-prosjektet har blitt til gjennom en prosess der både ledelse, fagfolk fra fødeavdeling, anestesi og operasjon har bidratt sammen med representanter fra de tillitsvalgte, verneombud og de som jobber med hygiene.

- Sectiostuen er åpen på dagtid for å kunne ivareta sectioberedskap samt andre obstetriske problemstillinger i egen seksjon. En operasjonsstue på fødeavdelingen innebærer en raskere responstid på tilstander hvor tiden spiller en avgjørende rolle. På ​vakttid gjøres denne type kirurgi på hovedoperasjonen, men man vil på sikt vurdere hvorvidt all obstetrisk intervensjon skal gjøres på denne stuen, forteller Kenneth Gundersen.

Overblikk i den nye sectiostuen.

Overblikk i den nye sectiostuen.