Ambulanseavdelingen i Vestre Viken vant pris for VR-prosjekt

Et VR-spill som brukes for å øve på rollen som innsatsleder helse vant nylig en pris på Nordic VR Forum 2022. Spillet er utviklet av ambulanseavdelingen i Vestre Viken i samarbeid med SnowXR.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 30.11.2022
Sist oppdatert 10.01.2023
 

​I videoen kan du se presentasjonen av prosjektet og hvordan et animert skadestedet ser ut.


Ambulanseavdelingen i Vestre Viken er fremoverlent og tar i bruk ny teknologi for at de ansatte skal være best mulig rustet i jobben. Nå brukes VR-teknologi (virtual reality) som øvingsverktøy.

- Animer​​t skadested

Jon Richard Figensch​ou er seksjonsleder kompetanse i ambulanseavdelingen i Vestre Viken. Han har jobbet tett med VR-prosjektet fra helseforetaket sin side.

- Vestre Viken og selskapet SnowXR utarbeider et animert skadested i virtual reality der ambulansepersonell kan øve i å håndtere skadested av større eller mindre omfang. Bakgrunnen er at alt for få ansatte i en ambulansetjeneste har kunnskaper og får øve på ferdigheter i hva de må gjøre i de første livsviktige minuttene etter ankomst til en ulykke. Ved manglende beslutningsdyktighet og sene tiltak kan det gå utover sikkerheten for personellet på stedet. Det kan også føre til at det tar lenger tid til pasientene får hjelp, med økt fare for død og kompliserte behandlingsforløp. Dette VR-prosjektet er til god hjelp, forteller Jon Richard Figenschou.

- Vi har søkt om midler fra Helse Sør-Øst til å jobbe videre med prosjektet sammen med tre andre helseforetak. Dessverre fikk vi ikke innvilget midler i 2022, men vi prøver oss på nytt i 2023, sier Figenschou.

Vant pris for prosjekt​​​et

Under Nordic VR Forum 2022, en stor nordisk VR-konferanse som ble arrangert nylig, ble VR-prosjektet hedret med en pris. 

Ambulanseavdelingen i Vestre Viken og SnowXR vant prisen Best XR Health Experience for prosjektet «Innsatsleder helse i VR». Dette er en gjev pris der mange innovative prosjekter som bruker VR-teknologi til å skape bedre opplæringsarenaer kjempet om prisen.

Prosjektet ble også vist frem på VR i helse-dagen på samme konferanse til meget god mottakelse.