SE DE UNIKE BILDENE:

Allsidige ambulansearbeidere

Mange ambulanseansatte i Vestre Viken har med seg solid erfaring fra andre yrker inn i tjenesten. – En stor styrke både for oss og pasientene, mener ambulansesjef Snorre Birk Gundersen.

Publisert 13.11.2020
Sist oppdatert 10.01.2024
Bilde av allsidige ambulansearbeidere
Fra venstre: Rina Jacoby, Stian Neprud, Benedicte Solvin og Bjørn Tollefsen jobber alle i ambulansetjenesten i Vestre Viken. (Foto: Cathrine Nedberg)

Ambulansefaget er grunnstammen i utdanningen til en ambulansearbeider, men bak de røde uniformene finnes det også mye kunnskap og erfaring utover ambulansefaget.

Mange har høyere utdanning og arbeidserfaring fra andre yrker og etater.

I bildeserien i denne artikkelen har fire utvalgte kollegaer ikledd seg ambulanseuniformen - sammen med uniformen til sitt andre yrke.

De fire er:

  • Anestesilege Rina Jacoby - som jobber inhospitalt, på luftambulansen i Ål og legeambulansen i Drammen
  • Brannmann Stian Neprud - som jobber på brannstasjonen i Drammen og som vikar i ambulansetjenesten i Vestre Viken
  • Soldat Benedicte Solvin - som jobber til daglig på Eiker ambulansestasjon og er i tillegg sersjant i Innsatsstyrken til Heimevernet
  • Sykepleier Bjørn Tollefsen - som jobber til daglig på Eiker ambulansestasjon og har lang erfaring innen psykiatrien.

Det er ambulansearbeider Cathrine Nedberg som har kommet på ideen – og fotografert – de fire kollegaene. Hun understreker at bildene ikke er photoshoppet, men de ansatte er fotografert med begge uniformene på samtidig.

- En styrke med variasjon

Cathrine Nedberg jobber til daglig som ambulansearbeider på Eiker ambulansestasjon i Vestre Viken.

Hun begynte som lærling i 2014 og tok fagbrev i 2016. Den tidligere hovedtillitsvalgte for ambulansearbeiderne i Delta mener det er en styrke for ambulansetjenesten å ha ansatte med ulike bakgrunner.

- Jeg har lært masse av kollegaer som kommer fra andre yrker. Hver på sin måte har de gode kvaliteter og bidrar positivt i ambulansetjenesten, mener Nedberg.

Selv har hun en bachelorgrad i lysdesign og har jobbet som fotograf, for å nevne noe.

- All energi hos pasientene

- Jeg elsker jobben min som ambulansearbeider. Samholdet mellom kolleger er godt, og jeg trives med uforutsigbarheten i jobben. Så er det noe med at vi møter pasientene der de er – og da har vi 100 prosent fokus og viser all energi til akkurat den pasienten. Heldigvis har vi mange gode verktøy og godt utstyr som kommer til nytte – sammen med kunnskap og erfaring. Jeg stortrives, smiler Catrine Nedberg.

Begravelsesagenter og bilselgere

Snorre Birk Gundersen er avdelingssjef i ambulanseavdelingen, prehospitale tjenester i Vestre Viken.

Med smått og stort er det over 400 ansatte i avdelingen. Han bekrefter at det er stor variasjon i yrkesbakgrunn i staben.

- Ja, her hos oss har vi folk med en utrolig stor variasjon tidligere yrker. Vi har folk som har jobbet som elektrikere, snekkere, murere, bakere, lærere, eiendomsmeglere, allmennleger, soldater som har tjenestegjort i spesialstyrker i utlandet, folk med bakgrunn fra begravelsesbyråer, som bilselgere, innkrevingspersonell fra namsmannen. For å nevne noen – her er et vidt spekter, smiler Snorre Birk Gundersen.

Skal speile det norske samfunnet

I ambulansetjenesten er det viktig å kunne håndtere ulike situasjoner i forskjellige settinger, være god på å håndtere mennesker og ha «et kaldt hode og varmt hjerte».

- Vi får inn ansatte med ulik erfaring. De senere årene har det også blitt en utjevning i kjønnsbalansen, og i lærlinginntak ser vi faktisk at det er 70-80 prosent kvinner. Jeg er veldig stolt over at vi klarer å speile det norske samfunnet gjennom våre ansatte hva angår kjønn, alder og etnisitet. Det gir oss mye bedre forutsetninger for å yte en best mulig tjeneste for pasientene våre. Variert erfaring og kompetanse er et pluss – for alle, mener avdelingssjefen.

Ambulanseavdelingen

​Vestre Viken driver ambulansetjeneste i Buskerud, samt kommunene Sande, Svelvik og Jevnaker.

Totalt er ambulansene spredt på 15 stasjoner i dette området. Dersom du blir akutt syk eller skadet er ambulansepersonellet ofte de første du møter i Vestre Viken. Ambulansepersonellet skal sørge for trygg akuttmedisinsk behandling og transport til lege eller sykehus.

Ambulansetjenesten utgjør sammen med kommunehelsetjenesten den akuttmedisinske beredskapen der du bor. Det er AMK-sentralen som styrer og koordinerer ambulansene. Der har de til enhver tid oversikt over hvor ambulansene er. Ambulansetjenesten i Vestre Viken er en godkjent opplæringsinstitusjon som driver utdanning av fagarbeidere i ambulansefag.