AF Gruppen skal sørge for tett hus på sentralbygget til Nytt sykehus i Drammen

Prosjektorganisasjonen på vegne av Helse Sør-Øst skrev torsdag 4. februar kontrakt med AF Gruppen for utførelse av tett hus på sentralbygget. Avtalen har en verdi på 285 MNOK ekskl. mva.

Publisert 05.02.2021
Sist oppdatert 13.01.2023
Tetthus

Med fra videooverføring var prosjektdirektør Arnstein Hodne fra prosjektorganisasjonen til Nytt sykehus i Drammen og Geir Johansen prosjektleder AF Bygg Østfold. Direktør i AF Bygg Østfold Morten Midtskog, prosjektdirektør Arve Kjøll Olsen AF Bygg Østfold, områdeleder bygg Tore Bryhni og prosjektleder bygg Merete Andersen fra prosjektorganisasjonen var samlet på Brakerøya.

– Vi er fornøyde med responsen vi har fått konkurransen, vi mottok fem gode tilbud. Vi har klart å lande en kontrakt hvor planlagte løsninger blir realisert innenfor de økonomiske rammene vi har. I forhandlingene har vi fått en bekreftelse på at konseptet kan realiseres innen oppsatte tidsrammer. Vi ser frem til videre samarbeid med AF Gruppen, sier prosjektdirektør Arnstein Hodne. 
Arbeidene skal starte opp i januar 2022, og omfatter prosjektering og utførelse av fasader i fasadetegl og aluminium, glassfasade samt taktekking på sentralbygget på sykehuset. Sentralbygget består av behandlingsbygget, poliklinikkbyggene, sengebygget og servicebygget. Deler av leveransen vil bli gjennomført med prefabrikkerte fasadeelement. Leveransen inkluderer også glassgaten som binder de enkelte byggene i sentralbygget sammen. Arbeidene skal ferdigstillelse i august 2023.
– Det nye sykehuset vil gi et vesentlig bedre helsetilbud til innbyggerne i regionen, og vi er glade for å bidra i denne prosessen. AF Gruppen er allerede i gang med flere oppdrag på sykehuset.  Nå ser vi frem til å ta fatt på denne entreprisen og fortsette det gode samarbeidet med Helse Sør-Øst, Morten Midtskog, direktør for AF Bygg Østfold.
Kart

Sentralbygget består av behandlingsbygget, poliklinikkbyggene, sengebygget og servicebygget.