680 000 koronaprøver

Siden pandemiens start er det i Vestre Viken analysert hele 680 000 koronaprøver. Det hadde ikke vært mulig uten en formidabel innsats fra de ansatte, sier leder for avdeling for laboratoriemedisin, Trude Steinsvik.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 23.12.2021
Sist oppdatert 11.01.2024

Avdeling for laboratoriemedisin i Vestre Viken har siden mars 2020 analysert over 680.000 koronaprøver.

Avdelingssjef Trude Steinsvik fremhever den enorme innsatsen som er lagt ned. For avdelingen har det pandemien medført store endringer. Det har vært etablering av nye metoder, ansettelse av nye medarbeidere og endring i arbeidstider.

– Raske svar på koronaprøvene har vært og er fortsatt viktig både for sykehusene og kommunene under pandemien. Dette hadde vi ikke fått til uten svært dyktige og motiverte ansatte, sier Steinsvik.

Ansatte ved Bærum sykeus

Noen av våre dyktige ansatte på mikrobiologiske seksjon, Bærum sykehus.
Fra venstre: genteknolog Silje Bogetveit, seksjonsleder Merete Ueland og systemansvarlig Kine Pedersen. 

Omikron øker

Den siste tiden har det vært viktig å følge med på spredningen av virusvarianten Omikron. Derfor at avdelingen reetablerert metoden for mutasjonsscreening.

Analysen er en PCR-analyse som undersøker for den dominerende varianten Delta. Positive SARS-CoV-2 prøver screenes med denne metoden. Prøver som er negative for Delta vil i dagens situasjon mest sannsynlig være Omikron. Disse sendes inntil videre til Folkehelseinstituttet for sekvensering og endelig konklusjon.
De siste ukene har andel prøver som er mulig Omikron økt i vårt område. Den siste uken utgjorde andel mulig Omikron 9 % av prøvene.

Graf som viser mulige positive Omikronprøver

Grafen viser tydelig en kraftig økning i mulige positive Omikron-prøver

Oversikt over koronadiagnostikk og øvrige luftveisagens oppdateres jevnlig her: Laboratoriediagnostikk - Vestre Viken