50 år ved medisinsk biokjemi i Drammen

Emma Haare og Liv Berntzen Larsen har bidratt til god diagnostikk ved Drammen sykehus i 50 år. Forrige uke fikk de medalje for lang og tro tjeneste.

Publisert 15.10.2020
Sist oppdatert 16.01.2023
Medalje

FEIRET JUBILANTENE. Kvalitetskontakt Emma Haare og assisterende seksjonsleder Liv Berntsen Larsen (første rekke f.v. ), seksjonsleder Sidsel Aaker, klinikkdirektør KMD Wesley Caple og avdelingssjef LAB Trude Steinsvik var samlet for å markere jubilantene. 

Det er ikke ofte at noen står 50 år i yrkeslivet - og enda sjeldnere er det at man har den samme arbeidsplassen i 50 år. Emma Haare og Liv Berntsen Larsen har begge to jobbet 50 år ved medisinsk biokjemi i Drammen. Dette ble markert ved seksjonen forrige uke.

Seksjonsleder Sidsel Aaker og avdelingssjef Trude Steinsvik delte ut medalje for lang og tro tjeneste – og takket for den store innsatsen de har gjort for pasientene tilknyttet Drammen sykehus. Det ble påpekt at det kreves ansatte med mye kunnskap, erfaring og høy kompetanse å kunne opprettholde driften på et laboratorie. 

Vi har mange avanserte og automatiserte instrumenter – men det som er aller viktigste er våre ansatte! Den største yrkesgruppen i vår avdeling er bioingeniører. Gjennom utdanning som bioingeniør lærer man mye, men gjennom erfaring og videreutdanning øker denne kompetansen. Avdelingsledelsen er utrolig stolt over at vi har ansatte som har jobbet i 50 år ved samme laboratorie. Det sier mye om det gode arbeidsmiljøet i Drammen. Men det sier aller mest om de egenskapene disse to har: høy faglighet, sterkt engasjement, evne og vilje til endring, pågangsmot og arbeidskapasitet.
 
Både Emma og Liv utdannet seg som fysiokjemikere (senere kalt bioingeniør) ved Drammen sykehus på 1970-tallet, og har jobbet der siden. De har begge tatt flere videreutdanninger og hatt mange ulike roller ved laboratoriet. Emma er i dag kvalitetskontakt og Liv er assisterende seksjonsleder.

Gratulerer så mye med velfortjente medaljer for lang og tro tjeneste!