- Vi skal utvikle fremtiden sammen

- Nå skal vi lage en utviklingsplan fram til 2035 sammen med kommunene i helsefelleskapet Vest-Viken, sier Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør i Vestre Viken HF.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 28.05.2021
Sist oppdatert 18.01.2024

 

Lisbeth Sommervoll


SAMARBEID.
Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør i Vestre Viken HF, inviterer til et bredt samarbeid når Utviklingsplan 2035 nå skal revideres.

Arbeidet med å revidere eksisterende Utviklingsplan 2035 er nå i gang.

 

- Utviklingsplanen er vårt viktigste strategiske dokument, og den peker ut retningen for vårt arbeid i årene fremover. Det som er annerledes enn da vi lagde forrige utviklingsplan i 2018, er at vi denne gangen skal lage den sammen med  kommunene i helsefelleskapet Vest-Viken, sier Sommervoll.

Hele planen i samarbeid

- Kommunene var viktige bidragsytere også i arbeidet med den forrige utviklingsplanen, men nå skal vi lage hele planen i samarbeid, forteller administrerende direktør.

- Bakgrunnen er nasjonal helse og sykehusplan, som peker på noen områder og pasientgrupper der det er særlig viktig at vi får til helhet og sammenhengende tjenester.

- I tillegg har regional utviklingsplan definert noen satsningsområder som vi fortsatt skal jobbe med, som for eksempel å ta i bruk ny teknologi for en bedre pasientbehandling.

Spennende og viktig

- Dette blir et spennende og viktig arbeid. Et område som nødvendigvis må få stor oppmerksomhet er psykisk helse hos barn og unge. Her har pandemien bidratt til å øke behovet for tilbud både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten, og dette skal vi sammen lage gode planer for å løse, sier Sommervoll.

Arbeidet skal være sluttført til sommer 2022, og arbeidet inngår i en syklus fram til ny Nasjonal helse- og sykehusplan 2024-2027.
Utviklingsplanen skal også danne grunnlaget for arbeidet med økonomisk langtidsplan for Vestre Viken.

Hovedmål og delmål

Fram mot 2035 er Vestre Vikens hovedmål å utvikle pasientens helsetjeneste og det utadvendte sykehus.

Utviklingsplanen består av 12 deloppdrag. Disse er i hovedsak gitt i oppdraget fra Helse Sør-Øst RHF, mens tre av dem er definert av Vestre Viken.

Oppdrag gitt av Helse Sør-Øst:
• Skrøpelige eldre
• Barn og unge
• Voksne med alvorlige psykiske lidelser og rusproblem
• Personer med flere kroniske lidelser
• Organisering, ledelse og kompetanse i akuttmottak
• Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus
• Kapasitetsbehov og organisering av psykisk helsevern
• Det utadvendte sykehus
• Helsefremmende og forebyggende arbeid

Oppdrag definert av Vestre Viken:
• Kritisk kompetanse
• Likeverdige helsetjenester
• Kapasitet for alvorlig syke pasienter

Her kan du lese mer og engasjere deg i arbeidet med Utviklingsplan 2035.