Tilbakemelding, klager og varsling

Tilbakemeldinger og klager

Hvis du har vært pasient hos oss, eller er pårørende til en som har vært det, kan klager, forbedringsforslag, ris og ros meldes inn her.

Takk for at du hjelper oss med å bli bedre.

Varsling

Ansatte i Vestre Viken har rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Eksempler på kritikkverdige forhold er mobbing, seksuell trakassering, diskriminering, rusmisbruk, økonomiske misligheter, forhold som er til fare for personers liv og helse, eller andre forhold som er regelstridig og utenfor akseptabel adferd i Vestre Viken. ​


​Ansatte og innleide arbeidstakere finner ytterligere informasjon på intranett om hvordan de kan varsle.

 

Eksterne, for eksempel leverandører, kan si fra om kritikkverdige forhold ved å sende sin henvendelse til Vestre Viken sitt postmottak.

Sist oppdatert 25.05.2022