Forløpskoordinatorer for kreft

Alle sykehus som utreder og behandler kreft har egne forløpskoordinatorer. Forløpskoordinatoren skal være din kontaktperson og bidra til at du får veiledning og føler deg trygg fra utredningen starter til en diagnose er bekreftet eller avkreftet - og eventuell behandling startes. Forløpskoordinatoren er også kontaktpersoner for pårørende, fastleger og andre aktuelle i kommunehelsetjenesten.

Forløpskoordinatoren skal sørge for kontinuitet i hele pakkeforløpet. Det vil si at utredning, behandling og oppfølging skjer uten unødig ikke-medisinsk begrunnet ventetid.

Hva kan en forløpskoordinator hjelpe med?

 • Spørsmål om sykdom og behandling. Medisinske spørsmål besvares av lege på sykehuset. Forløpskoordinatoren vil videreformidle kontakt med sykehuslege ved behov.
 • Spørsmål vedrørende kontakt med andre sykehus
 • Ventetider og plan for videre oppfølging
 • Kontakt med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidende instanser

Forløpskoordinatorer i Vestre Viken

Forløpskoordinatorene ved sykehuset du følges opp ved kan i hovedsak kontaktes på telefon mandag–fredag kl. 09:00–14:00, med noen unntak som du kan se i listen under. Har du behov for kontakt med helsepersonell på kveldstid, helg eller helligdag må du ta kontakt med din kommunale legevakt. Har du avtale om direkteinnleggelse skal du følge de retningslinjer du er informert om.

Kontaktinfo

Drammen:

Hilde Rønningen Øfstedal
Telefon: 32 80 31 13

Bærum:

Cathrine Winsnes Lange og Beate Snaunes Flem
Mobil: 900 38 642

Drammen:

Hilde Helgeland
Telefon: 32 80 47 39
Mobil: 954 55 240

Kongsberg:

Ingeborg Moe Ravnås og Monica Haugan
Mobil: 918 11 872

Ringerike:

Vibeke Normann og Hilde Furevik
Mobil: 469 36 599

Bærum:

Mette Bråthen Njie
Mobil: 954 78 365

Drammen:

Mari Strøm Andersen
Telefon: 32 80 39 70 

Kristin Sønju
Mobil: 901 83 672

Ringerike:

Ine-Lise Andresen Gruer
Telefon 32 11 66 34

Felles i Vestre Viken: Brystdiagnostisk senter i Drammen

Maren-Kathrine Guriby Spillum
Mobil: 970 47 389

Bærum:

Ine Marie Bergersen og Beate Snaunes Flem
Mobil: 900 38 642

Drammen:

Mari Strøm Andersen
Telefon: 32 80 39 70 

Kristin Sønju
Mobil: 901 83 672

Kongsberg:

Ingeborg Moe Ravnås og Monica Haugan
Mobil: 918 11 872

Ringerike:

Ine-Lise Andresen Gruer
Telefon 32 11 66 34

Bærum:

Ina Marie Bergersen og Beate Snaunes Flem
Mobil: 900 38 642

Drammen:

Hilde Helgeland
Telefon: 32 80 47 39
Mobil: 954 55 240

Kongsberg:

Ingeborg Moe Ravnås og Monica Haugan
Mobil: 918 11 872

Ringerike:

Maria Antonette Domider  
Mobil: 469 36 599

Bærum:

Elisabeth Fjellestad
Mobil: 67 80 93 65

Drammen:

Ellen Sunne
Telefon: 476 86 272

Kongsberg:

Ingeborg Moe Ravnås og Monica Haugan
Mobil: 918 11 872

Ringerike:

Sissel Gro Fleischer
Telefon: 32 11 64 75

Felles i Vestre Viken: Bærum sykehus

Marita Tegnander
Mobil: 468 81 194

Bærum:

Ina Marie Bergersen og Beate Snaunes Flem
Mobil: 900 38 642

Drammen:

Hilde Helgeland
Telefon: 32 80 47 39
Mobil: 954 55 240

Kongsberg:

Ingeborg Moe Ravnås og Monica Haugan
Mobil: 918 11 872

Ringerike:

Ine-Lise Andresen Gruer
Telefon 32 11 66 34

Drammen:

Eli Røren Hellum
Telefon: 32 80 35 75

Ringerike:

Maria Antonette Domider
Mobil: 469 36 599

Felles i Vestre Viken: Øre-nese-halsavdelingen i Drammen utreder om det foreligger kreft og henviser til Oslo universitetssykehus. Selve pakkeforløpet ivaretas i sin helhet av Øre-nese-halsavdelingen ved Oslo universitetssykehus.

Bærum:

Elisabeth Fjellestad
Mobil: 67 80 93 65

Drammen:

Ellen Sunne
Telefon: 476 86 272

Kongsberg:

Ingeborg Moe Ravnås og Monica Haugan
Mobil: 918 11 872

Ringerike:

Sissel Gro Fleischer
Telefon: 32 11 64 75

Bærum:

Elisabeth Fjellestad
Mobil: 67 80 93 65

Drammen:

Ellen Sunne
Telefon: 476 86 272

Kongsberg:

Ingeborg Moe Ravnås og Monica Haugan
Mobil: 918 11 872

Ringerike:

Sissel Gro Fleischer
Telefon: 32 11 64 75

Bærum:

Ina Marie Bergersen og Beate Snaunes Flem
Mobil: 900 38 642

Drammen:

Hilde Helgeland
Telefon: 32 80 47 39
Mobil: 954 55 240

Kongsberg:

Ingeborg Moe Ravnås og Monica Haugan
Mobil: 918 11 872

Ringerike:

Maria Antonette Domider  
Mobil: 469 36 599

Bærum:

Ina Marie Bergersen og Beate Snaunes Flem
Mobil: 900 38 642

Drammen:

Hilde Helgeland
Telefon: 32 80 47 39
Mobil: 954 55 240

Kongsberg:

Ingeborg Moe Ravnås og Monica Haugan
Mobil: 918 11 872 

Ringerike:

Maria Antonette Domider  
Mobil: 469 36 599

Bærum:

Ina Marie Bergersen og Beate Snaunes Flem
Mobil: 900 38 642

Drammen:

Hilde Helgeland
Telefon: 32 80 47 39
Mobil: 954 55 240

Kongsberg:

Ingeborg Moe Ravnås og Monica Haugan
Mobil: 918 11 872

Ringerike:

Maria Antonette Domider  
Mobil: 469 36 599

Bærum:

Ina Marie Bergersen og Beate Snaunes Flem
Mobil: 900 38 642

Drammen:

Hilde Helgeland
Mobil: 954 55 240

Kongsberg:

Ingeborg Moe Ravnås og Monica Haugan
Mobil: 918 11 872

Ringerike:

Lisbeth Engen
Mobil: 915 61 018

Drammen:

Hilde Helgeland
Telefon: 32 80 47 39
Mobil: 954 55 240

Kongsberg:

Ingeborg Moe Ravnås og Monica Haugan
Mobil: 918 11 872

Ringerike:

Ine-Lise Andresen Gruer
Telefon:  32 11 66 34   

Bærum:

Mette Bråthen Njie
Mobil: 954 78 365

Drammen:

Mari Strøm Andersen
Telefon: 32 80 39 70 

Kristin Sønju
Telefon: 901 83 672

Ringerike:

Ine-Lise Andresen Gruer
Telefon 32 11 66 34

Bærum:

Mette Bråthen Njie
Mobil: 954 78 365

Drammen:

Mari Strøm Andersen
Telefon: 32 80 39 70 

Kristin Sønju
Telefon: 901 83 672

Ringerike:

Ine-Lise Andresen Gruer  
Telefon: 32 11 66 34

Bærum:

Ina Marie Bergersen og Beate Snaunes Flem
Mobil: 900 38 642

Drammen:

Hilde Helgeland
Telefon: 32 80 47 39
Mobil: 954 55 240

Kongsberg:

Ingeborg Moe Ravnås og Monica Haugan
Mobil: 918 11 872

Ringerike:

Maria Antonette Domider  
Mobil: 469 36 599

Bærum:

Mette Bråthen Njie
Mobil: 954 78 365

Drammen:

Kristin Sønju
Telefon: 901 83 672

Mari Strøm Andersen
Telefon: 32 80 39 70

Ringerike:

Ine-Lise Andresen Gruer
Telefon 32 11 66 34

Drammen:

Kristin Sønju
Telefon: 901 83 672

Mari Strøm Andersen
Telefon: 32 80 39 70

Kongsberg:

Ingeborg Moe Ravnås og Monica Haugan
Telefon: 918 11 872

 

Felles i Vestre Viken: Brystdiagnostisk senter i Drammen

Maren-Kathrine Guriby Spillum

Mobil: 970 47 389

Bærum:

Ina Marie Bergersen og Beate Snaunes Flem
Mobil: 900 38 642

Drammen:

Hilde Helgeland
Telefon: 32 80 47 39
Mobil: 954 55 240

Kongsberg:

Ingeborg Moe Ravnås og Monica Haugan
Mobil: 918 11 872

Ringerike:

Ine-Lise Andresen Gruer
Telefon 32 11 66 34

Bærum:

Mette Bråthen Njie
Mobil: 954 78 365

Drammen:

Mari Strøm Andersen
Telefon: 32 80 39 70 

Kristin Sønju
Telefon: 901 83 672

Ringerike:

Ine-Lise Andresen Gruer
Telefon 32 11 66 34

Bærum:

Ina Marie Bergersen og Beate Snaunes Flem
Telefon: 900 38 642 

Drammen:

Kristin Sønju
Telefon: 901 83 672 

Mari Strøm Andersen
Telefon: 32 80 39 70

Kongsberg:

Ingeborg Moe Ravnås og Monica Haugan
Mobil: 918 11 872

Ringerike:

Ine-Lise Andresen Gruer
Telefon 32 11 66 34

 

Kontakt

Telefon

 • Mandag 09:00 - 14:00
 • Tirsdag 09:00 - 14:00
 • Onsdag 09:00 - 14:00
 • Torsdag 09:00 - 14:00
 • Fredag 09:00 - 14:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Kontaktinformasjon til hver enkelt forløpskoordinator finner du under info om hver krefttype ved å klikke på «Mer info og kontaktinformasjon til forløpskoordinatorene» i lenken over.