Henvisningsrutiner

Alle autoriserte leger har henvisningsrett til sykehusene våre. I tillegg har enkelte andre yrkesgrupper begrenset henvisningsrett.

Sist oppdatert 09.01.2024