En gruppe mennesker som sitter ved et bord og ser på papirer

Nasjonalt nettverk for psykoedukasjon i gruppe ved bipolar lidelse

Ressursside for fagpersoner i helseforetakene.

Psykoedukasjon i gruppe er en behandlingsform som er ​anbefalt i nasjonal faglig retningslinje ved bipolar lidelse. Vestre Viken leder et nasjonalt nettverk for fagpersoner som jobber med denne behandlingsformen, som stadig flere helseforetak tar i bruk.

På denne nettsiden finner du som er fagperson relevant undervisningsmateriell til bruk for pasienter, samt veiledning til hvordan du kan gå fram for å starte opp dette behandlingstilbudet i ditt helseforetak. Du finner også referater fra nettverkssamlinger og annet relevant informasjonsmateriell.

Gjennomføring av psykoedukasjon i gruppe

I denne presentasjonen kan du lese om hvordan kurset gjennomføres

Vestre Viken har implementert erfaringsformidling som en del av kurset. Vi har også tilrettelagt for selvhjelp etter kursets avslutning. En nærmere beskrivelse av hvordan vi gjør dette finner dere i undervisningsmateriellet

Vi anbefaler at du leser beskrivelsen av kursopplegget og undervisningsmateriell som er beskrevet på denne nettsiden. Har du spørsmål kan du kontakte Irene Norheim, som leder det nasjonale nettverket.

Undervisningsmateriell

Arbeidsboka er basisen i undervisningen til deltakerne. Arbeidsboka består av tre deler.

Åpne og se arbeidsboka som PDF

Bestill arbeidsbok

Arbeidsboka bestilles ved Allkopi Skøyen som har originalen. De distribuerer videre til den Allkopi-forretningen som ligger nærmest. Arbeidsboka koster kr 250,- pluss moms pr stk.

Allkopi Skøyen kan kontaktes på e-post: skoyen@allkopi.no

Nedenfor ser du presentasjonene kursledere i Vestre Viken bruker. Hensikten med å vise våre presentasjoner er å gi kursledere ved andre helseforetak et utgangspunkt eller støtteverktøy for gjennomføring av kursene hos seg. Dere står fritt til å bruke presentasjonene og eventuelt endre dem.

Om kurspakken

Pasientkurs i bipolar lidelse og kurspakken © er utarbeidet av psykolog Nina Andresen ved Josefinesgate DPS, voksenpsykiatrisk poliklinikk, i prosjekt «Forebygging av bipolar lidelse» (2005-2007) – ansvarlig Gunnar Morken, St. Olavs Hospital. Bidrag til kurset har kommet fra Elin Wullum, psykolog, St. Olavs Hospital, avdeling Østmarka og Ole Andreassen, professor dr. med., Ullevål universitetssykehus.

Rådet for psykisk helse tildelte midler til prosjektet på vegne av Helse og Rehabilitering, med Extra-midler (Norsk Tipping)

Ansatte i Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken, ved Forsknings- og utviklingsavdelingen har i 2018 videreutviklet og revidert presentasjonene i kurspakken slik de fremstår i denne kursrekken.

Kurs 1 - Hva er bipolar lidelse

Kurs 2 - Stemningsdagbok

På denne kursdagen engasjeres en erfaringsformidler som forteller om egne erfaringer med bipolar lidelse, betydningen av å gå på kurset, bruk av stemningsdagbok og andre mestringsstrategier.
I tillegg underviser kursleder i bruk av stemningsdagbok.

Kurs 3 - Årsaker, forløp og bipolar lidelse vs bordeline

Kurs 4 - Mani og hypomani - symptomer og tiltak

Kurs 5 - Depresjon og blandet episode - symptomer og tiltak

Kurs 6 - Bevissthet om følelser

Hos Vestre Viken underviser en ekstern psykolog om temaet «Bevissthet om følelser» på kursdag 6.
Det er ingen presentasjon tilgjengelig for denne kursdagen.

Kurs 7 - Medikamentell behandling    

Kurs 8 - Stress og mindfulness

På denne dagen underviser kursleder, og i tillegg kommer en ekstern fagperson som introduserer og gjennomfører noen enkle mindfulness-øvelser.

Kurs 9 - Livsførsel og regelmessighet
Deltakerne blir spurt om de har spørsmål vedrørende arbeid, trygd og rettigheter slik at disse temaene kan tas opp på kursgang 10.

Kurs 10 del 1 - Psykisk helse og lovgivningen - arbeid, trygd og rettigheter

På denne kursdagen brukes mest tid på undervisning i del 2.

Kurs 10 del 2 - Barn, familie, nettverk og arbeid. Åpenhet

På denne kursdagen brukes mest tid på undervisning i del 2.

Kurs 11 - Oppsummering og selvhjelp

På kursdag 11 er det en erfaringsformidler som snakker om betydningen av selvhjelp og muligheten for oppstart av selvhjelpsgruppe. Hvis det er interesse for en selvhjelpsgruppe blant kursdeltakerne bistår erfaringsformidleren med oppstart av en selvhjelpsgruppe som kursdag nummer 12.

Kurs 11 - Selvhjelpskurs
   

Kurs 12 Oppstart av selvhjelpsgruppe.

Her er det ingen presentasjon.

For mer informasjon om oppstart av selvhjelpsgrupper kan du se nettstedet selvhjelp.no

 

 

 

Som del av kurset inviteres pårørende til tre temakvelder. Disse er spesielt tilrettelagt for pårørende. Det sendes ut egen invitasjon til pårørende og det er eget undervisningsopplegg disse kveldene.

Ekspanderende overskrift: Kursplan

Mal for kursplan finner du her

Vestre Viken har utviklet evalueringsskjema som alle kursedeltakere fyller ut etter å ha gjennomført psykoedukasjon i gruppe. Skjemaet kan brukes som mal i andre helseforetak. Bytt da Vestre Vikens logo med deres egen logo i toppteksten.

Mal for evalueringsskjema finner du her

Om behandlingsmetoden

Alle helseforetak deler informasjon om behandlinger på nettsidene. Vestre Viken har laget felles beskrivelse av psykoedukasjon i gruppe ved bipolar lidelse, som alle helseforetakene kan publisere på sine egne nettsider. Snakk med webredaktøren i ditt helseforetak for hjelp til å gjøre informasjonen tilgjengelig.

Kontakt

Leder av det nasjonale nettverket heter Irene Norheim. Hun jobber i Vestre Viken helseforetak.

E-post: irene.norheim@vestreviken.no
Telefon: 916 12 805

 

 

Sist oppdatert 14.05.2024