Oppdatert mikrobiologisk repertoar per 15. juni 2020

Det meste av vårt repertoar er gjenopprettet for våre inneliggende pasienter, men enkelte endringer i rekvireringen opprettholdes. Vi utvider nå også innholdet i enkelte av pakkene.

Avdeling for laboratoriemedisin
Publisert 15.06.2020
Sist oppdatert 05.06.2023

Vær spesielt oppmerksom på luftveispakkene våre:

Koronavirus AKUTTINNLAGT (PCR): Hurtigtest (GeneXpert) for koronavirus. Pakken brukes på Drammen sykehus, Kongsberg sykehus og Ringerike sykehus. Bærum sykehus bruker vanlig pakke som under. Sjekk kriterier for bruk av hurtigtest og lokale rutiner for rekvirering.

Koronavirus LUFTVEI (PCR): Standarddiagnostikk for koronavirus.

Influensa: Standarddiagnostikk for influensa A/B. Utføres i Drammen for alle 4 sykehus.

Utvidet LUFTVEI (PCR): M. pneumoniae, C. pneumoniae, B. pertussis. Utvides nå med rhinovirus, metapneumovirus og RS virus. Utføres i Drammen for alle 4 sykehus.

For øvrig tilbyr vi nå også norovirus, rotavirus og adenovirus i feces.

Polikliniske prøver

Vi har for en stund tilbake gjenopprettet analysetilbudet for influensa, hostepakke (M. pneumoniae, C. pneumoniae, B. pertussis) og tarmpatogene i feces. Det vil nå også være mulig å rekvirere

• rhinovirus, metapneumovirus og RS virus i luftveisprøver
• norovirus, rotavirus og adenovirus i fecesprøver
• Herpes/Varicella i blemmemateriale/genitalprøver
• Mikroskopi mhp feces-parasitter
• Dermatofytter (neglsopp)

For koronavirus serologi har vi evaluert nytten av IgM, og finner dette lite nyttig for polikliniske pasienter. Vi vil derfor fra uke 25 kun tilby IgG for koronavirus for polikliniske pasienter, og analysen utføres både ved Bærum sykehus og Drammen sykehus.

Roar Bævre-Jensen
Avdelingsoverlege, medisinsk mikrobiologi
Vestre Viken HF

15.06.2020