Forsknings- og utviklingsavdelingen

Forsknings- og utviklingsavdelingen tilbyr råd og veiledning til ansatte i alle faser av forskningsprosjekter og søker å samarbeide med brukere i størst mulig grad.

​Avdelingen jobber med forskning og fagutvikling som skal komme til nytte, både for ansatte, pasienter og pårørende. De to fagområdene er samorganisert for å styrke hverandre. Forskningen skaffer ny kunnskap og fagutviklingen sørger for at kunnskapen tas i bruk.

Mer informasjon om Forsknings- og utviklingsavdelingen (FoU)

Sist oppdatert 10.01.2024