Koronavirus: Informasjon til pasienter, pårørende og andre besøkende

Lørdag 12. februar 2022 kom det betydelige lettelser i smitteverntiltak fra Regjeringen.

Til alle som skal besøke våre lokaler:

 • Har du symptomer på akutt luftveissykdom eller omgangssyke bør du ikke komme på besøk til våre sykehus eller andre behandlingssteder.

 • Møt til timen hvis du er frisk og uten symptomer.
 • Kom i god tid før timen.
 • Gruppebehandling og pasientundervisning kan utføres uten restriksjoner.

Vi legger til rette for at pårørende kan besøke pasienter. 

 • Avtal besøket med den aktuelle avdelingen på forhånd. Du finner telefonnummeret i pasientens innkallingsbrev eller på avdelingens nettside. Du kan også ringe sentralbordet på telefon 03525.​

 • Vi skal legge til rette for at fødende og alvorlig syke kan få besøk av personer som har påvist smitte. Kontakt avdelingen du skal besøke dersom det er tilfellet.

 • Besøkstiden er kl. 17:00–19:00.
  Ved Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu er det mulig å komme på besøk i andre tidsrom, etter avtale.

Mange av våre poliklinikker og avdelinger tilbyr videokonsultasjon der fysiske undersøkelser ikke er mulig eller nødvendig. 

Skal du delta på videokonsultasjon finner du info om og veiledning for det her

Pasienttransport gjennomføres som normalt og i løpet av 2022 vil dokumentasjonskravet bli gjeninført. Da må du ha dokumentasjon fra behandleren din på at du måtte kjøre bil, av helsemessige årsaker, for å få dekket tilleggsutgifter til parkering, bom og piggdekk.

På Helsenorge.no kan du lese mer om pasientreiser under koronapandemien

Rutinene ved våre fødeavdelinger er nå tilnærmet lik situasjonen før pandemien. På grunn av mye smitte i samfunnet og utfordringer med sykefravær hos helsepersonell, har vi valgt å beholde noen enkle smitteverntiltak. 

Vi ønsker at alle praktiserer god håndhygiene og bruker håndsprit. I tillegg vil vi at både fødende og ledsager bruker munnbind. Hvis den fødende eller far/medmor er smittet, vil vi at du opplyser om det før du ankommer sykehuset slik at vi kan iverksette nødvendige tiltak. 

Vi synes det er viktig at familien får hilst på den nyfødte etter overflytting til barsel. Vi ber likevel om at antallet som kommer på besøk begrenses, og at besøkene holdes korte. 

Svangerskap

Planlagte timer på poliklinikken går som normalt hvis vi ikke gir deg beskjed om noe annet. Gravide kan ha med far, medmor eller annen ledsager til polikliniske kontroller. 

Ultralydscreening

Gravide som skal til ultralydscreening kan ha med seg far/medmor uke 18 til 20.

Fødsel

Ring Fødeseksjonen hvis du tror fødselen er i gang:

 • Bærum sykehus: Telefon 67 80 94 72
 • Drammen sykehus: Telefon 32 80 32 51 eller 32 80 32 54
 • Kongsberg sykehus: Telefon 32 72 57 13 eller 32 72 57 14
 • Ringerike sykehus: Telefon 32 11 61 04 eller 32 11 61 06

Far eller medmor kan være til stede under hele fødselen. Dette gjelder også ved planlagte eller akutte keisersnitt.

Dersom mor har luftveisinfeksjon, smitte eller sitter i karantene, vil hun være i isolasjon når hun er på sykehuset. Da kan partner være tilstede og sitte i isolasjon sammen med mor.

Barsel – etter fødselen

Vi legger til rette for at du som er far eller medmor kan besøke mor og barn på sykehuset men for å begrense smitte, ber vi deg følge noen grunnleggende smittevernråd:

 • Vi ber om at besøk på barsel begrenses til far/medmor og at søsken kan være med på et kort besøk for å hilse på den nyfødte. 
 • ​Du må avtale besøket med avdelingen på forhånd, og for å redusere smitterisikoen er de ønskelig med et begrenset antall som er på besøk. 
 • Ved familierom kan far eller medmor være på rommet sammen med mor og barn. Vi tilbyr overnatting hvis vi har ledig sengeplass.
 • Hvis mor har vært i isolasjon under fødselen, blir isolasjonen videreført på barsel. Far eller medmor blir isolert sammen med henne.
 • Dere kan ikke ta med nyfødte ut av avdelingen før barnet er utskrevet fra sykehuset.
Fødselsforberedende kurs og omvisning på Føde- og barselavdelingen

På grunn av smittevernstiltakene har vi ikke mulighet til å gjennomføre fødselsforberedende kurs og omvisning under koronapandemien. Vi har derfor laget digitale versjoner, som vi håper er til nytte for dere som venter barn:

Fødselsforberedende kurs ved Bærum sykehus (YouTube)

Fødselsforberedende kurs ved Ringerike sykehus (YouTube)

Digital omvisning på Føde- og barselavdelingen ved Bærum sykehus (YouTube)

Presentasjon av Barselavdelingen ved Drammen sykehus (YouTube)

Se også:

På Helsenorge.no finner du mer informasjon og råd til gravide og ammende


Sist oppdatert 05.06.2023