Behandling

Videokonsultasjon

Du kan få videokonsultasjon hvis fysisk undersøkelse ikke er mulig eller nødvendig. Vi benytter videotjenesten fra Norsk helsenett som er godkjent for bruk i pasientsamtaler. Her finner du det du trenger for å koble deg opp og delta i videokonsultasjon med behandleren din. Du kan delta via telefon, nettbrett eller PC.

Introduksjon

Fordelen med videokonsultasjon er at du slipper å dra til sykehuset når det ikke er nødvendig. Ved behov for undersøkelser eller inngrep som krever oppmøte, blir du innkalt til vanlig time på sykehuset.

Foreløpig tilbyr ikke alle våre behandlingssteder videokonsultasjoner. Spør behandleren din om neste konsultasjon kan gjøres som videokonsultasjon om du ønsker det.

NB! Dersom helsetilstanden din har blitt forverret, kontakt behandlingsstedet for å avklare om du bør møte opp fysisk i stedet for å gjennomføre videokonsultasjon.

Det er frivillig å benytte videokonsultasjon. Behandler må ha muntlig samtykke fra deg. Du kan når som helst, og uten å oppgi noen grunn, trekke tilbake samtykket ditt uten at det går ut over behandlingen du får i helsevesenet.

Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket ditt, kontakt behandlingsstedet der du skal ha videokonsultasjon.

De samme strenge krav til taushetsplikt og personvern gjelder for videokonsultasjoner som for fysisk oppmøte. Vi gjør ikke opptak og data blir ikke lagret. Hvis det er behov for/ønskelig å gjøre opptak, skal dette avklares med deg før konsultasjonen starter.

Samtalen blir gjennomført med sikkert utstyr og nettverk. Relevante og nødvendige helseopplysninger blir journalført på lik linje som om samtalen foregår ansikt til ansikt eller per telefon. 

Hvis du har spørsmål om hvordan personopplysningene dine blir behandlet, kan du lese mer om personvern på nettsidene våre. 
Du kan også kontakte personvernombudet vårt via e-post: personvern@vestreviken.no

Før

Du får invitasjon til videokonsultasjonen via en SMS på telefonen din. Her finner du en lenke til videokonsultasjonen. Du får også et innkallingsbrev med samme informasjon.

Sørg for å være alene, slik at ikke samtalen kan overhøres av andre. Dersom andre (for eksempel pårørende) skal delta, må dette avtales på forhånd eller senest ved oppstart. 

Det er en fordel at du sitter i et rom med god belysning.  Enheten du skal bruke bør være tilkoblet strøm eller ha fulladet batteri. 

Hvis behandleren din er forsinket til konsultasjonen, vil han/hun høre at du «banker på» og se at du venter. Når behandleren din er klar, slippes du inn i møterommet.

Dersom behandleren din er forsinket i mer enn 15 minutter, blir du automatisk koblet ut. Du må da klikke på lenken en gang til for å delta i konsultasjonen.

Om du ikke dukker opp til avtalt tid i møterommet, tar behandleren din kontakt med deg på telefon.

Hva gjør jeg hvis noe av dette oppstår underveis?
Problem
Løsning
Jeg klarer ikke å koble meg til møtet.
Start nettbrett/PC på nytt. Lukk andre programmer som er åpne. Hvis du ikke kommer inn i møtet til avtalt tid, ringer behandleren din deg på telefon. 
Bildet forsvinner, men lyden virker.
Dersom problemet vedvarer, kontakter behandleren din deg og dere blir enige om hva dere skal gjøre. 
Lyden forsvinner, men bildet fungerer. 
Dersom problemet vedvarer, kontakter behandleren din deg og dere blir enige om hva dere skal gjøre. 
Hele samtalen bryter underveis. 
Forsøk å koble deg opp til møtet igjen. Dersom problemet vedvarer, kontakter behandleren din deg og dere blir enige om hva dere skal gjøre. 

Noen kommer inn i rommet du sitter. 
Gi beskjed til behandleren din at du ikke lenger er alene i rommet, slik at samtalen kan pauses. Sørg for at du får rommet for deg selv igjen dersom det er mulig. 

Andre uventede hendelser.
Hendelser som gjør at informasjon om deg og din helse blir fanget opp av andre, medfører at videomøtet pauses eller avsluttes. Du og behandleren din blir enige om hva dere skal gjøre. Under

Videokonsultasjonen gjennomføres som om samtalen foregikk ansikt til ansikt på sykehuset. Det er viktig at alle presenterer seg ved starten av møtet. Dersom du har en venn eller pårørende tilstede, er det viktig at også han/hun blir presentert og er synlig for behandleren.

Husk å lukke alle andre programmer på den enheten du skal bruke (telefon, nettbrett eller PC). 

Sjekk at kamera og lyd er slått på. Trykk på lenken i SMS du har fått til riktig tid. Du kommer rett inn i konsultasjonen.

NB! Hvis du ønsker å delta fra PC må du skrive lenken https://join.nhn.no og det seks- eller åttesifrede nummeret mindt i lenken. Bruk Chrome, Edge eller Safari nettleser. (Internet Explorer virker ikke.)

Har du problemer? Start PC’n på nytt og koble deg opp igjen. Hvis ikke dette hjelper, ring nummeret til den avdelingen som er oppgitt i innkallingsbrevet. De vil hjelpe deg videre.

Vær forberedt på at du kan bli bedt om å identifisere deg ved holde et ID-bevis med bilde opp mot kameraet når møtet har startet. Du kan også be helsepersonellet om å identifisere seg på samme måte.

Behandleren din vil stille deg noen spørsmål om adressen du er på og forklare deg hva du skal gjøre underveis. Den som prater blir synlig i stort bilde på skjermen. Juster til passende volum for deg og snakk med normal stemme.

Dersom det oppstår tekniske problemer underveis, er det behandleren som er ansvarlig for å vurdere om kvaliteten er tilstrekkelig god til å gjennomføre videokonsultasjonen.
Samtalen avsluttes ved å klikke på rød knapp på verktøylinjen i bildet.

Etter

Videre oppfølging blir bestemt før videokonsultasjonen avsluttes.

Du kan se hva som står i journalen din (logg inn på Helenorge.no)


Hvis du skal betale egenandel får du en faktura på samme beløp som du hadde betalt ved fysisk oppmøte. Har du frikort, er samtalen gratis. Oppstår det tekniske problemer som gjør at du ikke kan delta, betaler du ingenting.

Les om egenandel og frikort på helsenorge.no

Vær oppmerksom

Hendelser som gjør at informasjon om deg og din helse kan bli fanget opp av andre, uten ditt samtykke, fører til at samtalen må avsluttes. Dere kan da gå over til telefon for å finne ut hva dere skal gjøre videre.