Diagnose

Psykisk utviklingshemming, moderat grad - OppUt

OppUt er et oppfølgingsprogram for personer med psykisk utviklingshemming. Programmet retter seg mot barn, unge og voksne med utviklingshemming, deres foresatte samt fagpersoner.

Programmet har som overordnet mål å bidra til opplevd god livskvalitet for personer med psykisk utviklingshemming. Siden 2007 har programmet blitt evaluert og justert, og tilbudet vi gir i dag bygger på det vi vet fra forskning, klinisk erfaring og tilbakemeldinger fra tidligere deltakere.

Formål

Gjennom gruppesamlinger og temakurs/fagdager søker vi å nå målet om å bidra til opplevd god livskvalitet for personer med psykisk utviklingshemming ved å:

  • Styrke diagnoseformidling/-forståelse hos personene selv, deres foresatte og fagpersonene de har rundt seg.
  • Bidra til å utvikle mestringsstrategier hos personer med psykisk utviklingshemming.
  • Styrke foresatte og fagpersoner gjennom å gi ulike former for informasjon og støtte, samt tilrettelegge for erfaringsutveksling med de andre deltakerne på samlinger og kurs.
  • Styrke helseoppfølgingen av personer med psykisk utviklingshemming.

Utredning

Før hvert enkelt kurs og fagdag, får du nærmere informasjon tilsendt i posten. Dette gjelder ikke åpne temabaserte kurs og fagdager. Vi henviser til Habiliteringssenterets nettside for oppdatert informasjon om disse.

Behandling

Gjennom oppfølgingsprogrammet arrangeres det kurs og gruppesamlinger for foresatte og fagpersoner til unge og voksne med moderat psykisk utviklingshemming.

Fagdag for foresatte og fagpersoner. Fagdagen arrangeres i samarbeid med Statlig pedagogisk kompetansesenter.

Tre dagers gruppesamling for foresatte.

Temastikkord: Diagnoseformidling/-forståelse, sosial kompetanse, identitet og begynnende pubertetsutvikling, sårbarhet og psykisk helse, trivsel og mestring i dagliglivet og ulike foreldreprosesser.

Fagdag for foresatte, nærpersoner og fagpersoner.

Temastikkord: Diagnoseformidling/-forståelse, sosial fungering, forberedelse til voksenlivet, endring i rollen som foresatt/pårørende, samtykkekompetanse, sårbarhet og psykisk helse, kognitiv overbelastning, ungdomstid, identitet, seksualitet, løsriving og bruk av tvang og makt (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 9).

Tre dagers kurs for foresatte og fagpersoner.

Temastikkord: Diagnoseformidling/-forståelse, forberedelse til voksenlivet, endring i rollen som foresatt/pårørende, sårbarhet og psykisk helse, identitet, seksualitet, løsriving, kognitiv overbelastning, samtykkekompetanse og bruk av tvang og makt (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 9).

Vi arrangerer også åpne, temabaserte kurs og fagdager:

Dagskurs for pårørende og fagpersoner til barn og ungdom i alderen 10-16 år med diagnosen psykisk utviklingshemming.

Temastikkord: Pubertetsfakta, pubertet hos personer med psykisk utviklingshemming, venner og kjærester, livskvalitet og etiske dilemmaer.

Dagskurs for pårørende og fagpersoner.

Temastikkord: Medisinske aspekter ved aldring og helse, utfordringer ved aldring og sykdom, demens, målrettet miljøarbeid, tilrettelegging og tiltak.

NB! Kurstilbudet ved Habiliteringssenteret gjennomgår for tiden en revisjon.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppfølging

I tillegg til oppfølgingsprogrammet vil barn, ungdom eller voksne med psykisk utviklingshemming henvises til Habiliteringssenteret ved behov.

Kontakt

Konggata 51, Drammen Habiliteringssenteret, Drammen sykehus

Kontakt Habiliteringssenteret, Drammen sykehus

Oppmøtested

Konggata 51. Hovedinngangen har adkomst BAK Wergelandsgate 10.

Konggata 51, Drammen

Konggata 51

3019 Drammen

Transport

Hovedinngangen har adkomst fra Wergelandsgate 10.

Praktisk informasjon

Påmelding til:

Habiliteringssenterets resepsjon.
Åpningstid: mandag-fredag, kl. 09:00-14:00.
Telefon: 32 24 57 70.

Husk å oppgi hvilket kurs du ønsker å melde deg på.

Bakterier

Har du tidligere fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL), må du gi oss beskjed. Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Da må du be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet.

Virus

Her kan du se info om koronavirus, pandemien, våre tiltak for å bekjempe den, hva du skal gjøre om du har time hos oss m.m.

 

​​Betaling for timer ved våre behandlingssteder

Har du vært til undersøkelse eller behandling ved en av våre poliklinikker, må du betale egenandel, som du kan lese mer om på helsenorges nettsted

I enkelte tilfeller kan man være fritatt for egenandel ​(ta med dokumenatasjon).

NB! Vær oppmerksom på at du uansett kan bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen, selv om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandel.

Er du ikke medlem av norsk folketrygd, kan det hende du må betale selv

Her kan du lese mer om situasjoner som kan medføre andre betalingsordninger

Du kan også kontakte NAV for å finne ut mer om hvilke rettigheter du har før timen hos oss

Dersom du har time hos oss og ikke kan møte til timen, må du avbestille eller endre timen senest 24 timer (kun hverdager) før avtalt tid. Hvis timen din er en mandag må du avbestille den senest fredagen før.

Sier du ikke ifra om timeendring eller avbestilling innen fristen, må du betale gebyr for ikke å ha møtt til timen.


 Info om dekning av reiseutgifter

Som pasient kan du ha rett til å få dekket utgifter du har hatt i forbindelse med reiser til og fra behandling.  Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte til nærmeste behandlingssted.

Les mer om hvordan du går frem på helsenorge.no

​Vestre Viken drifter Helseekspressen i Buskerud. Dette er busser med medisinsk utstyr ombord og som går til og fra Hallingdal, Numedal og Kongsberg mot Drammen og Oslo.

Plass på bussen bestilles enten via Pasientreiser hvis det er trafikalt grunnlag, eller via ansvarlig behandler (lege) hvis det er medisinsk årsak til å reise med bussen.​ 

Tidtabeller og mer informasjon om Helseekspressen

Her kan du se info om koronavirus, pandemien, våre tiltak for å bekjempe den, og hva du skal gjøre om du har time hos oss m.m.

Andre virus

Gi oss beskjed hvis du tidligere har fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL).
Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Da må du be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset.

Parkering ved Habiliteringssenteret

Generell info

Habiliteringssenteret har ti parkeringsplasser som er forbeholdt pasienter rett ved hovedinngangen.

NB! Deltakere på møter og kurs må benytte annen parkering i området.

Alle sykehusene i Vestre Viken er røykfrie.

Sykehusene i Vestre Viken er røykfrie. Det er totalforbud mot å røyke inne, og ute er det kun tillatt å røyke på anviste plasser.


Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemeldinger på våre tjenester – enten du er pasient, pårørende eller helsepersonell.

Se hvordan du går frem for å klage, gi ros eller hjelpe oss å bli bedre

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilder eller video som et minne fra tiden ved et behandlingssted. Det blir som regel tillatt så lenge det kun er et sted, deg selv, pårørende eller venner som blir avbildet eller tatt opp og alle synes det er ok.

Samtidig er det viktig å vite at behandlingsteder ikke er offentlige rom og at det kan være folk som ikke ønsker å bli fotografert, filmet, eller at lyd blir tatt opp av dem. Inne på behandlingssteder skal personvernet ivaretas og folk har rett til å forbli anonyme hvis de ønsker det. På behandlingssteder er det ikke lov til å ta bilder av, filme, eller ta lydopptak av medpasienter, besøkende eller ansatte uten at de har gitt tydelig samtykke til det først.