Habiliteringssenteret, Drammen sykehus

Habiliteringssenteret yter tjenester til hele Vestre Vikens befolkning, og består av to enheter - barn og ungdom/voksen. Vi gir helsetjenester på spesialistnivå til barn, ungdom og voksne i form av diagnostikk, funksjonsutredning og behandling. Vi veileder, informerer og gir opplæring til pasient, pårørende og fagpersoner rundt pasienten.

Målgruppe

Barn, unge og voksne med medfødt eller tidlig ervervet nevrologisk funksjonsnedsettelse som gir omfattende og sammensatte vansker.

Tverrfaglige team

Våre ansatte arbeider i tverrfaglige team som møter pasientene ved polikliniske konsultasjoner inne på Habiliteringssenteret, ved å reise til den enkelte pasients lokale miljø eller via videokonferanse.

Kurs

Habiliteringssenteret arrangerer også kurs og gruppesamlinger for pasienter, pårørende og fagpersoner.

Samarbeid

Habiliteringssenteret samarbeider med kommunale helse- og omsorgstjenester, barnehager, skoler, Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), regionale tjenester og andre aktuelle etater.

Henvisningsrutiner

Ved behov for tjenester og tilbud fra habilitering i spesialisthelsetjenesten (sykehus), må vi ha en henvisning fra fastlege/lege. Det oppfordres til at vårt henvisningsskjema fylles ut av foresatte og andre fagpersoner som kjenner barnet, og at dette legges ved legens henvisning sammen med annen relevant dokumentasjon. Dette for å sikre at vi får nødvendig informasjon når vi vurderer henvisningen.

NB! Skjemaet «Samtykke fra foresatte» må fylles ut og legges ved henvisningen.

Henvisning til habiliteringstjenesten for barn og unge (elektronisk)

Henvisning til habiliteringstjenesten for barn og unge (trykk)

Sjekkliste ved henvisning – habilitering for barn og unge

Samtykke fra foresatte

Henvisningsskjema med vedlegg sendes til:

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Ved behov for tjenester og tilbud fra habilitering i spesialisthelsetjenesten (sykehus), må vi ha en henvisning fra fastlege/lege. Det oppfordres til at vårt henvisningsskjema fylles ut av nærpersoner og andre fagpersoner som kjenner pasienten, og at dette legges ved legens henvisning sammen med annen relevant dokumentasjon. Dette for å sikre at vi får nødvendig informasjon når vi vurderer henvisningen. Pasienter over 18 år skal samtykke til henvisning dersom vedkommende har samtykkekompetanse.

Henvisning til habiliteringstjenesten for ungdom/voksne (trykk)

Sjekkliste ved henvisning – habilitering for ungdom/voksne

Henvisningsskjema med vedlegg sendes til:

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Kursmateriell for kurset: Skolestart for elever med psykisk utviklingshemming

Skolestartskurs

Transitionen: Übergänge in der Frühförderung gestalten, Ena Heimdahl

 

 

Kontakt

Telefon

Habiliteringssenteret | Sentralbord

32 24 57 70 | 03525
mandag - fredag 08:00-11:00 og 12:00-14:00

Sentralbord:

03525
 • Mandag
  • 08:00 - 11:00
  • 12:00 - 14:00
 • Tirsdag
  • 08:00 - 11:00
  • 12:00 - 14:00
 • Onsdag
  • 08:00 - 11:00
  • 12:00 - 14:00
 • Torsdag
  • 08:00 - 11:00
  • 12:00 - 14:00
 • Fredag
  • 08:00 - 11:00
  • 12:00 - 14:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Slik finner du fram

Oppmøtested

Konggata 51. Hovedinngangen har adkomst BAK Wergelandsgate 10.

Konggata 51, Drammen

Konggata 51

3019 Drammen

Praktisk informasjon

Påmelding sendes til:

Habiliteringssenterets resepsjon.
Åpningstid: mandag-fredag, kl. 09:00-14:00.
Telefon: 32 24 57 70.

Husk å oppgi hvilket kurs du ønsker å melde deg på.

​Virus

Har du tidligere fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL), må du gi oss beskjed. Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Da må du be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet.

Koronavirus / Corona virus

Her kan du se info om koronavirus, pandemien, våre tiltak for å bekjempe den, hva du skal gjøre om du har time hos oss m.m.

 

Kurs og møter

 • PECS
  Alternativ og supplerende kommunikasjon med fokus på The Picture-Exchange System (PECS).
  PECS
  4.
  mars
  2024
 • Hva er autisme?
  Et grunnkurs for fagpersoner.
  Hva er autisme?
  13.
  mars
  2024
 • Hva er autisme?
  Et grunnkurs for fagpersoner.
  Hva er autisme?
  10.
  april
  2024

Hva er Habiliteringssenteret?

E-kurs: Bli kjent med Habiliteringssenteret
Bli kjent med habiliteringssenteret