Parkering

Parkeringsplassene ved sykehusområdene følges opp av private og kommunale parkeringsselskap. HC-plasser og plasser for blodgivere er gratis, men krever gyldig oblat eller godkjent parkeringslapp fra kommunen eller sykehuset.

Generell info

Det er parkeringsplass med totalt 700 plasser ca. 300 meter fra sykehusets hovedinngang. Det kan til tider være stort press på disse, så vi anbefaler at pasienter og besøkende benytter offentlig transport så langt det er mulig.

Det kan til tider være vanskelig å finne parkering ved sykehuset. Derfor er det viktig at du beregner god tid, slik at du rekker timen. Kommer du for sent kan det i verste fall bety at du må få ny time en annen dag, så ring avdelingen du skal til hvis du blir forsinket.


Les om de dynamiske skjermene på parkeringsplassene 

Parkeringstid

Hvor lenge du kan stå parkert varier fra 15 minutter til så lenge du vil. Se skiltingen der du parkerer.

De vanlige parkeringsplassene langs fasaden ved sykehusets hovedinngang er kun for rask av- og påstigning. Derfor er det kun lov å stå 15 minutter på disse plassene. HC-plassene som også ligger like ved hovedinngangen er det ikke slik tidsrestriksjon på.

Ved akuttmottaket er det egen regulering med parkering uten betaling i inntil én time for akutte nødstilfeller.
 

Betaling

Det er mulig å betale med både kort, kontanter og appen APCOA FLOW.

På Bærum sykehus vil det både være områder med skiltgjenkjenning, men også områder uten skiltgjenkjenning hvor du starter parkeringen selv.​

Parkering med ski​ltgjenkjenn​​ing
Du trenger ikke å foreta deg noe ved ankomst, ditt bilskilt registreres automatisk ved innkjøring. Betal parkering ved avreise eller innen 48t etter utkjøring på følgende måter: 

App:
Last ned APCOA FLOW appen, registrer profil og huk av for automatisk trekk under «mine kjøretøy», så trenger du ikke tenke på betalingen. Merk! Parkeringen er synlig ETTER utkjøring. Vi anbefaler å registrere deg i appen med engang slik at parkeringen og betalingen går automatisk.

Web:
Betal med kort på nettsiden flow.apcoa.no. Betal innen 48 timer etter utkjøring, så slipper du faktura. Link til web 

Faktura:
Hvis du ikke foretar deg noe, vil du motta en faktura i posten for parkert tid utover gratistiden. Administrasjonsgebyr vil tilkomme.

Parkering på områder uten skiltgjenkjenning
Her må parkeringen startes enten ved å bruke automat (forskuddsbetaling) eller via appen APCOA FLOW. Vi anbefaler bruk av appen, da du også kan utvide parkeringstiden enkelt fra der du er, uten å måtte gå tilbake til parkeringsområdet. Når du skal dra, så stopper du parkeringen også enkelt i appen. Du starter parkering i appen ved å oppgi en firesifret takstgruppe som du finner på automaten eller skilting på området.

Tidsrommet for avgiftsparkering og prisen på parkeringsplassen varierer utfra om du står på parkeringsplass fra APCOA PARKING eller kommunen. 

På sykehusets parkeringsplasser er det regulert parkeringstid og kostnad alle hverdager i perioden fra kl. 06:00 til kl. 17:00 og lørdagsbetaling fra kl. 06:00 til kl. 15:00. Se skiltingen og info på automatene for plassen du skal parkere på.

Mer info om priser for parkering på Bærum sykehus sine parkeringsområder finner du på apcoa.no.

Mer info om priser for parkering på kommunale parkeringsplasser finner du på Bærum kommunes nettsted


NB! Det er egne ordninger for ansatte, som finner info om dette på intranettet i Vestre Viken.

     

Kontrollavgift (parkeringsbot)

Parkerer du utover tillatt tid vil du bli ilagt kontrollavgift, ikke få ny kortbelastning eller liknende.

Parkering utenfor områder som er merket som parkeringsplass er forbudt og ilegges kontrollavgift umiddelbart. Dette gjelder døgnet rundt, hele året.

Mottar du en kontrollavgift du er uenig i må du gå inn på kontrollavgift.no eller kommunen avhengig av hvem som er ansvarlig for parkeringen på området du har parkert på. Du skal ikke kontakte sykehuset eller Vestre Viken. Se skilt på stedet for hvem som er ansvarlig for parkeringsplassen.​

Har du fått parkeringsbot/kontrollsanksjon fra Apcoa som du ønsker å klage på? Slik går du frem:

 Klage på kontrollsanksjon kan sendes på epost til: kundesenter@apcoa.no

 Emne: «sanksjon på VVHF»

Nødvendige opplysninger i eposten:

 1. Kontrollsanksjonsnummer (gjerne vedlagt bilde)
 2. Årsak til klagen

 Du vil motta et «ticket/saksnummer» i retur. Avvent eventuell betaling til du har mottatt endelig svar på henvendelsen.

​      

Handikapp-parkering

Parkering på HC-plass forutsetter at du har gyldig oblat fra kommunen synlig i frontruten.

Parkering er gratis på plasser merket med HC dersom du er bevegelseshemmet og har gyldig og synlig oblat.

Dersom det ikke er ledig HC-plass trenger du ikke betale for parkering på vanlig parkeringsplass, så lenge du er bevegelseshemmet og har gyldig oblat fra kommunen synlig i frontruten.

HC-plasser finner du på følgende steder:

 • Ved hovedinngangen til sykehuset
 • På parkeringsplass 16, før blodgiverplassene
 • På parkeringsplass 17, foran legevaktens inngang
 • Se kart over parkeringsplassene lenger opp på siden
   

Blodgivere

Blodgivere har egne reservert plasser. Blodgivere må kontakt med blodbanken angående parkering, så får de hjelp til det. 

   

MC-parkering

Det er ikke dedikert parkeringsplass for motorsykler, terrengmotorsykler (ATV) eller mopeder ved Bærum sykehus. 
   

Sykkelparkering

Pasienter og besøkende kan parkere sykkelen sin i sykkelstativ like ved hovedinngangen. Ansatte har egen avlåst område til sykler, for ikke å oppta plass fra besøkende til sykehuset.

Generell info

Det er flere parkeringsplasser i umiddelbar nærhet til sykehuset, men det er stort press på disse. Derfor anbefaler vi at pasienter og besøkende benytter offentlig transport så langt det er mulig.

Skal du til sykehuset som pasient eller besøkende må du passe på at du parkerer på parkeringsområde for besøkende, ikke på parkeringsområde for ansatte. Parkerer du på et ansattområde vil du bli ilagt kontrollavgift.

Les skiltene nøye og se parkeringskart på området.

Se kart over parkeringsområdene rundt Drammen sykehus her

Les om de dynamiske skjermene på parkeringsplassene 

Alternativ parkering

Det ligger et parkeringshus i Thamsgate 5, hvor det ofte er ledig kapasitet. Parkeringshuset ligger ca. 500 meter gangavstand fra sykehuset, med noe oppoverbakke. Beregn derfor rundt 10–15 minutter å gå.

Mer info om parkeringshuset finner du her

Kart over hvor parkeringshuset ligger finner du her

Gårute 1 mellom parkeringshuset og sykehuset, opp bakken og gjennom gravlunden, kan du se her (korteste gårute, men litt oppoverbakke)

Gårute 2 mellom parkeringshuset og sykehuset, ned bakken, langs Hauges gate og opp Amtmand Bangs gate til sykehuset, kan du se her

Parkeringstid

Hvor lenge du kan stå parkert varier fra 15 minutter opp til 3–5 timer. Se skiltingen der du parkerer.

De vanlige parkeringsplassene langs fasaden ved sykehusets hovedinngang er kun for rask av- og påstigning. Derfor er det kun lov å stå 15 minutter på disse plassene. HC-plassene som også ligger i nærheten av hovedinngangen er det ikke slik tidsrestriksjon på.

Ved akuttmottaket er det egen regulering med parkering uten betaling i inntil én time for akutte nødstilfeller.

Betaling

Det er mulig å betale med både kort, kontanter og appen APCOA FLOW.

På Drammen sykehus vil det både være områder med skiltgjenkjenning, men også områder uten skiltgjenkjenning hvor du starter parkeringen selv.

Merk at det gjelder egne regler for alternativ parkering i Thamsgate 5, se her for mer info

Parkering med skiltgjenkjenning
Du trenger ikke å foreta deg noe ved ankomst, ditt bilskilt registreres automatisk ved innkjøring. Betal parkering ved avreise eller innen 48t etter utkjøring på følgende måter:

App:
Last ned APCOA FLOW appen, registrer profil og huk av for automatisk trekk under «mine kjøretøy», så trenger du ikke tenke på betalingen. Merk! Parkeringen er synlig ETTER utkjøring. Vi anbefaler å registrere deg i appen med en gang slik at parkeringen og betalingen går automatisk.

App:
Last ned APCOA FLOW appen, registrer profil og huk av for automatisk trekk under «mine kjøretøy», så trenger du ikke tenke på betalingen. Merk! Parkeringen er synlig ETTER utkjøring. Vi anbefaler å registrere deg i appen med engang slik at parkeringen og betalingen går automatisk.

Web:
Betal med kort på nettsiden flow.apcoa.no. Betal innen 48 timer etter utkjøring, så slipper du faktura. Link til web 

Faktura:
Hvis du ikke foretar deg noe, vil du motta en faktura i posten for parkert tid utover gratistiden. Administrasjonsgebyr vil tilkomme.

Parkering på områder uten skiltgjenkjenning

Her må parkeringen startes enten ved å bruke automat (forskuddsbetaling) eller via appen APCOA FLOW. 

Vi anbefaler bruk av appen, da du også kan utvide parkeringstiden enkelt fra der du er, uten å måtte gå tilbake til parkeringsområdet. Når du skal dra, så stopper du parkeringen også enkelt i appen. Du starter parkering i appen ved å oppgi en firesifret takstgruppe som du finner på automaten eller skilting på området.

Tidsrommet for avgiftsparkering og prisen på parkeringsplassen varierer utfra om du står på parkeringsplass fra APCOA PARKING, kommunen eller annen parkeringsleverandør. Se skiltingen og info på automatene for plassen du skal parkere på.

Mer info om priser for parkering på Drammen sykehus sine parkeringsområder finner du på apcoa.no.

Mer info om priser for parkering på kommunale parkeringsplasser finner du på Drammen kommunes nettsted


​NB! Det er egne ordninger for ansatte, som finner info om dette på intranettet i Vestre Viken.     

Kontrollavgift (parkeringsbot)

Parkerer du utover tillatt tid vil du bli ilagt kontrollavgift, ikke få ny kortbelastning eller liknende.

Mottar du en kontrollavgift du er uenig i må du gå inn på kontrollavgift.no eller kommunen​ avhengig av hvem som er ansvarlig for parkeringen på området du har parkert på. Du skal ikke kontakte sykehuset eller Vestre Viken. Se skilt på stedet for hvem som er ansvarlig for parkeringsplassen.​ 

Har du fått parkeringsbot/kontrollsanksjon fra Apcoa som du ønsker å klage på? Slik går du frem:

 Klage på kontrollsanksjon kan sendes på epost til: kundesenter@apcoa.no

 Emne: «sanksjon på VVHF»

Nødvendige opplysninger i eposten:

 1. Kontrollsanksjonsnummer (gjerne vedlagt bilde)
 2. Årsak til klagen

 Du vil motta et «ticket/saksnummer» i retur. Avvent eventuell betaling til du har mottatt endelig svar på henvendelsen.

El-bil parkering

Pasienter og besøkende ved Drammen sykehus har tilgang til 6 plasser med ladestasjon for el-bil.

Alle ladbare motorvogner har tilgang til å benytte ladeplasser for el-bil. Dette inkluderer også ladbar hybrid.

Plassene for el-bil er ikke reserverte.

På plassene for el-bil er det tilgang til å lade med vanlig støpsel alle steder.

Parkeringstiden er begrenset til 3–5 timer, som på normale parkeringsplasser. Se skiltingen der du parkerer.

Det er ikke gratis parkering for el-biler på plasser for el-bil, eller på vanlige parkeringsplasser. Det finnes unntak for dette på kommunale parkeringsplasser. Se skiltingen der du parkerer.    

Handikapp-parkering

Det er flere plasser for handikapp-parkering ved Drammen sykehus.

Parkering på HC-plass forutsetter at du har gyldig oblat fra kommunen synlig i frontruten.

Parkering er gratis på plasser merket med HC dersom du er bevegelseshemmet og har gyldig og synlig oblat.

Dersom det ikke er ledig HC-plass trenger du ikke betale for parkering på vanlig parkeringsplass, så lenge du er bevegelseshemmet og har gyldig oblat fra kommunen synlig i frontruten.

Blodgivere

På baksiden av sykehuset er det reservert parkeringsplasser for blodgivere. Du finner disse like i nærheten av inngangen til Avdeling for bildediagnostikk (røntgen). Plassene er skiltet med teksten: «Reservert. Blodgivere. Maks 1 time. Kun med elektronisk registrert kjennemerke i resepsjonen».

​MC-parkering

Det er dedikert parkeringsplass for motorsykler, terrengmotorsykler (ATV) og mopeder rett i nærheten av rampen som leder opp til akuttmottaket, like ved innkjørselen til sykehusets hovedinngang. 

Sykkelparkering

Pasienter og besøkende kan parkere sykkelen sin i sykkelstativ like ved hovedinngangen og ved de fleste andre innganger, samt utenfor hotellposten. Ansatte har eget avlåst område til sykler, for ikke å oppta plass fra besøkende til sykehuset.

Generell info

Det er parkeringsmuligheter for besøkende ved hovedinngangen til sykehuset, samt foran Kongsberg distriktpsykiatrisk senter (KDPS) og på parkeringsplassen nedenfor legevakten.

Det er stort press på plassene, så vi anbefaler at pasienter og besøkende benytter offentlig transport så langt det er mulig.

Alternativ parkering

Hvis du ikke finner ledig parkeringsplass ved sykehuset, så ligger det to parkeringsområder tilknyttet Sildatomta. Det er ett P-hus under hele kjøpesenteret (skiltgjenkjenning), og en uteparkering (området uten skiltgjenkjenning) foran hotellet. På begge steder kan du benytte samme betalingsapp (APCOA FLOW) som på sykehuset sine p-områder. Raskeste vei fra parkeringen er utgang opp fra hotellet og følg undergang under togskinnene.
Se mer informasjon på apcoa.no 


Kart over området rundt sykehuset, Sildetomta og Stortorvet kjøpesenter, der normal og alternativ gangvei er merket.

Parkeringstid

Hvor lenge du kan stå parkert varier fra 15 minutter opp til 5 timer. Se skiltingen der du parkerer.

De vanlige parkeringsplassene langs fasaden ved sykehusets hovedinngang er kun for rask av- og påstigning. Derfor er det kun lov å stå 15 minutter på disse plassene. HC-plassene som også ligger i nærheten av hovedinngangen er det ikke slik tidsrestriksjon på.

Ved akuttmottaket er det egen regulering med parkering uten betaling i inntil én time for akutte nødstilfeller.

Betaling
Det er mulig å betale med både kort, kontanter og appen APCOA FLOW.

På Kongsberg sykehus vil det både være områder med skiltgjenkjenning, men også områder uten skiltgjenkjenning hvor du starter parkeringen selv.

Parkering med skiltgjenkjenning
Du trenger ikke å foreta deg noe ved ankomst, ditt bilskilt registreres automatisk ved innkjøring. Betal parkering ved avreise eller innen 48t etter utkjøring på følgende måter: 

App:
Last ned APCOA FLOW appen, registrer profil og huk av for automatisk trekk under «mine kjøretøy», så trenger du ikke tenke på betalingen. Merk! Parkeringen er synlig ETTER utkjøring. Vi anbefaler å registrere deg i appen med engang slik at parkeringen og betalingen går automatisk.

Last ned APCOA FLOW appen, registrer profil og huk av for automatisk trekk under «mine kjøretøy», så trenger du ikke tenke på betalingen. Merk! Parkeringen er synlig ETTER utkjøring. Vi anbefaler å registrere deg i appen med engang slik at parkeringen og betalingen går automatisk.

Web:
Betal med kort på nettsiden flow.apcoa.no. Betal innen 48 timer etter utkjøring, så slipper du faktura. Link til web 

Automat:
Tast inn registreringsnummer og betal på automat før utkjøring. 

Faktura:
Hvis du ikke foretar deg noe, vil du motta en faktura i posten for parkert tid utover gratistiden. Administrasjonsgebyr vil tilkomme.

Parkering på områder uten skiltgjenkjenning
Her må parkeringen startes enten ved å bruke automat (forskuddsbetaling) eller via appen APCOA FLOW. 

Vi anbefaler bruk av appen, da du også kan utvide parkeringstiden enkelt fra der du er, uten å måtte gå tilbake til parkeringsområdet. Når du skal dra, så stopper du parkeringen også enkelt i appen. Du starter parkering i appen ved å oppgi en firesifret takstgruppe som du finner på automaten eller skilting på området.

Tidsrommet for avgiftsparkering og prisen på parkeringsplassen varierer utfra om du står på parkeringsplass fra APCOA PARKING eller kommunen. På sykehusets parkeringsplasser er det regulert parkeringstid og kostnad i perioden fra kl. 06:00 til kl. 19:00. Se skiltingen og info på automatene for plassen du skal parkere på.

Mer info om priser for parkering på Kongsberg sykehus sine parkeringsområder finner du på apcoa.no​.

Mer info om priser for parkering på kommunale parkeringsplasser finner du på Kongsberg kommunes nettsted


NB! Det er egne ordninger for ansatte, som finner info om dette på intranettet i Vestre Viken.   

Kontrollavgift (parkeringsbot)

Parkerer du utover tillatt tid vil du bli ilagt kontrollavgift, ikke få ny kortbelastning eller liknende.

Mottar du en kontrollavgift du er uenig i må du gå inn på kontrollavgift.no eller kommunen​ ​avhengig av hvem som er ansvarlig for parkeringen på området du har parkert på. Du skal ikke kontakte sykehuset eller Vestre Viken. Se skilt på stedet for hvem som er ansvarlig for parkeringsplassen.

Har du fått parkeringsbot/kontrollsanksjon fra Apcoa som du ønsker å klage på? Slik går du frem:

 Klage på kontrollsanksjon kan sendes på epost til: kundesenter@apcoa.no

 Emne: «sanksjon på VVHF»

Nødvendige opplysninger i eposten:

 1. Kontrollsanksjonsnummer (gjerne vedlagt bilde)
 2. Årsak til klagen

 Du vil motta et «ticket/saksnummer» i retur. Avvent eventuell betaling til du har mottatt endelig svar på henvendelsen.​

El-bil parkering

Pasienter og besøkende ved Kongsberg sykehus har ikke tilgang til parkeringsplass med ladestasjon for el-bil og det er ikke gratis parkering for el-biler på de vanlige parkeringsplassene.

Handikapp-parkering

Det er tre plasser merket for HC-parkering ved hovedinngangen og to ved Kongsberg distriktpsykiatriske senter (KDPS).

Parkering på HC-plass forutsetter at du har gyldig oblat fra kommunen synlig i frontruten.

Parkering er gratis på plasser merket med HC dersom du er bevegelseshemmet og har gyldig og synlig oblat.

Dersom det ikke er ledig HC-plass trenger du ikke betale for parkering på vanlig parkeringsplass, så lenge du er bevegelseshemmet og har gyldig oblat fra kommunen synlig i frontruten.

Blodgivere

Langs med modulbrakken ved sykehuset er det reservert to parkeringsplasser for blodgivere. Plassene er merket med skilt.

Blodgivere oppgir bilnummer hos Servicetorget / Resepsjonen, eller registrerer seg i parkeringskiosken på laboratoriet for gratis parkering. Registreringen skjer elektronisk og du mottar ikke noe parkeringsbevis for blodgivere fordi registreringen ligger inne i parkeringssystemet for de som kontrollerer parkeringsplassene.​

Generell info

Det er flere parkeringsplasser i umiddelbar nærhet til sykehuset, men det er stort press på disse. Derfor anbefaler vi at pasienter og besøkende benytter offentlig transport så langt det er mulig.


Les om de dynamiske skjermene på parkeringsplassene  

Parkeringstid

Hvor lenge du kan stå parkert varier fra 20​ minutter opp til 3–5 timer. Se skiltingen der du parkerer.

De vanlige parkeringsplassene langs fasaden ved sykehusets hovedinngang er kun for rask av- og påstigning. Derfor er det kun lov å stå 15 minutter på disse plassene. HC-plassene som også ligger i nærheten av hovedinngangen er det ikke slik tidsrestriksjon på.

Ved akuttmottaket er det egen regulering med parkering uten betaling i inntil én time for akutte nødstilfeller.
 

Betaling

Det er mulig å betale med både kort, kontanter og appen APCOA FLOW.

På Ringerike sykehus vil det både være områder med skiltgjenkjenning, men også områder uten skiltgjenkjenning hvor du starter parkeringen selv.

Parkering med skiltgjenkjenning
Du trenger ikke å foreta deg noe ved ankomst, ditt bilskilt registreres automatisk ved innkjøring. Betal parkering ved avreise eller innen 48t etter utkjøring på følgende måter: 

App:
Last ned APCOA FLOW appen, registrer profil og huk av for automatisk trekk under «mine kjøretøy», så trenger du ikke tenke på betalingen. Merk! Parkeringen er synlig ETTER utkjøring. Vi anbefaler å registrere deg i appen med engang slik at parkeringen og betalingen går automatisk.

Web:
Betal med kort på nettsiden flow.apcoa.no. Betal innen 48 timer etter utkjøring, så slipper du faktura. Link til web 

Automat:
Tast inn registreringsnummer og betal på automat før utkjøring. 

Faktura:
Hvis du ikke foretar deg noe, vil du motta en faktura i posten for parkert tid utover gratistiden. Administrasjonsgebyr vil tilkomme.

Parkering på områder uten skiltgjenkjenning
Her må parkeringen startes enten ved å bruke automat (forskuddsbetaling) eller via appen APCOA FLOW. 

Vi anbefaler bruk av appen, da du også kan utvide parkeringstiden enkelt fra der du er, uten å måtte gå tilbake til parkeringsområdet. Når du skal dra, så stopper du parkeringen også enkelt i appen. Du starter parkering i appen ved å oppgi en firesifret takstgruppe som du finner på automaten eller skilting på området.

Parkeringsplass for besøkende (P1 og P2) er avgiftsbelagt mandag-fredag mellom kl 08:00 og kl 16:00.

Parkering i P-hus (P1) er avgiftsbelagt mandag-fredag mellom kl 09:00 og kl 16:00.

På «røde dager» i kalenderen utføres ikke parkeringskontroll på følgende plasser: P1, P2, P3, P4 eller P6.

Mer info om priser for parkering på Ringerike sykehus sine parkeringsområder finner du på apcoa.no (link)

NB! Det er egne ordninger for ansatte, som finner info om dette på intranettet i Vestre Viken.

    

Kontrollavgift (parkeringsbot)

Parkerer du utover tillatt tid vil du få kontrollavgift, ikke få ny kortbelastning eller liknende.

Mottar du en kontrollavgift du er uenig i må du gå inn på kontrollavgift.no​Du skal ikke kontakte sykehuset eller Vestre Viken. Se skilt på stedet for hvem som er ansvarlig for parkeringsplassen.​ 

Har du fått parkeringsbot/kontrollsanksjon fra Apcoa som du ønsker å klage på? Slik går du frem:

 Klage på kontrollsanksjon kan sendes på epost til: kundesenter@apcoa.no

 Emne: «sanksjon på VVHF»

Nødvendige opplysninger i eposten:

 1. Kontrollsanksjonsnummer (gjerne vedlagt bilde)
 2. Årsak til klagen

 Du vil motta et «ticket/saksnummer» i retur. Avvent eventuell betaling til du har mottatt endelig svar på henvendelsen.


El-bil parkering

Det er ikke parkeringsplasser med lademulighet for elbiler på området til Ringerike sykehus, men det er mange ladeplasser i nærområdet til sykehuset.

Det er ikke gratis parkering for el-biler på plasser for el-bil, eller på vanlige parkeringsplasser. Det finnes unntak for dette på kommunale parkeringsplasser. Se skiltingen der du parkerer.
 

Handikapp-parkering

Det er flere plasser for handikapp-parkering ved Ringerike sykehus.

Parkering på HC-plass forutsetter at du har gyldig oblat fra kommunen synlig i frontruten.

Parkering er gratis på plasser merket med HC dersom du er bevegelseshemmet og har gyldig og synlig oblat.

Dersom det ikke er ledig HC-plass trenger du ikke betale for parkering på vanlig parkeringsplass, så lenge du er bevegelseshemmet og har gyldig oblat fra kommunen synlig i frontruten.
 

Blodgivere

Blodgivere som har registrert seg som giver hos sykehuset kan parkere på alle oppmerkede plasser.

Blodgivere oppgir bilnummer hos Servicetorget / Resepsjonen for gratis parkering.

Parkering for pasienter ved Hallingdal sjukestugu finner du utenfor hovedinngangen og utenfor inngangen til somatisk poliklinikk. Det er også mulighet for å parkere utenfor Avdeling for bildediagnostikk (Røntgen/CT) på baksiden av huset.

 • Besøkende til psykiatri har ca. 20 parkeringsplasser rett utenfor bygget
 • Besøkende til somatisk sengepost har ca. 10 plasser rett utenfor bygget
 • Somatisk poliklinikk disponerer 7 plasser
   

Alternativ parkering

Det er flere parkeringsplasser i umiddelbar nærhet til Hallingdal sjukestugu. Både utenfor Ålingen kjøpesenter og på Sundrehall-plassen.
 

Parkeringstid

Utenfor hovedinngangen og ved somatisk poliklinikk kan du stå parkert så lenge du har behov for det. Området er reservert for pasienter frem til kl. 18:00 hver dag.
   

Betaling

Parkering ved Hallingdal sjukestugu er gratis for pasienter.
 

El-bil parkering

Det er ingen parkeringsplasser for el-bil ved Hallingdal sjukestugu. Nærmeste mulighet for å lade el-bil er ved Circle K, som ligger i umiddelbar nærhet til sjukestugu.
 

Handikapp-parkering

Det er to plasser merket for HC-parkering ved hovedinngangen til Hallingdal sjukestugu.

Parkering på HC-plass forutsetter at du har gyldig oblat fra kommunen synlig i frontruten.

Generell info

Det er parkeringsmuligheter for besøkende ved bygg 4, 5, 6, 9, og 14–28. Følg skiltingen på stedet.

 

Parkeringstid

Hvor lenge du kan stå parkert varier. Se skiltingen der du parkerer.
 

Betaling

Det er mulig å betale med både kort, kontanter og appen APCOA FLOW.

På Blakstad sykehus vil det både være områder med skiltgjenkjenning, men også områder uten skiltgjenkjenning hvor du starter parkeringen selv.

Parkering med skiltgjenkjenning
Du trenger ikke å foreta deg noe ved ankomst, ditt bilskilt registreres automatisk ved innkjøring. Betal parkering ved avreise eller innen 48t etter utkjøring på følgende måter: 

App:
Last ned APCOA FLOW appen, registrer profil og huk av for automatisk trekk under «mine kjøretøy», så trenger du ikke tenke på betalingen. Merk! Parkeringen er synlig ETTER utkjøring. Vi anbefaler å registrere deg i appen med engang slik at parkeringen og betalingen går automatisk.

Web:
Betal med kort på nettsiden flow.apcoa.no. Betal innen 48 timer etter utkjøring, så slipper du faktura. Link til web 

Automat:
Tast inn registreringsnummer og betal på automat før utkjøring. 

Faktura:
Hvis du ikke foretar deg noe, vil du motta en faktura i posten for parkert tid utover gratistiden. Administrasjonsgebyr vil tilkomme.

Parkering på områder uten skiltgjenkjenning
Her må parkeringen startes enten ved å bruke automat (forskuddsbetaling) eller via appen APCOA FLOW. 

​Vi anbefaler bruk av appen, da du også kan utvide parkeringstiden enkelt fra der du er, uten å måtte gå tilbake til parkeringsområdet. Når du skal dra, så stopper du parkeringen også enkelt i appen. Du starter parkering i appen ved å oppgi en firesifret takstgruppe som du finner på automaten eller skilting på området.


Tidsrommet for avgiftsparkering og prisen på parkeringsplassen varierer utfra om du står på parkeringsplass fra APCOA PARKING eller kommunen. Se skiltingen og info på automatene for plassen du skal parkere på.

Mer info om priser for parkering på Blakstad sykehus sine parkeringsområder finner du på apcoa.no.

Mer info om parkering på kommunale parkeringsplasser finner du på Asker kommunes nettsted

NB! Det er egne ordninger for ansatte, som finner info om dette på intranettet i Vestre Viken.

    

Kontrollavgift (parkeringsbot)

Parkerer du utover tillatt tid vil du bli ilagt kontrollavgift, ikke få ny kortbelastning eller liknende.

Parkering utenfor områder som er merket som parkeringsplass er forbudt og ilegges kontrollavgift umiddelbart. Dette gjelder døgnet rundt, hele året.

Mottar du en kontrollavgift du er uenig i må du gå inn på kontrollavgift.no eller kommunen​ avhengig av hvem som er ansvarlig for parkeringen på området du har parkert på. Du skal ikke kontakte sykehuset eller Vestre Viken. Se skilt på stedet for hvem som er ansvarlig for parkeringsplassen.​​ 

Har du fått parkeringsbot/kontrollsanksjon fra Apcoa som du ønsker å klage på? Slik går du frem:

 Klage på kontrollsanksjon kan sendes på epost til: kundesenter@apcoa.no

 Emne: «sanksjon på VVHF»

Nødvendige opplysninger i eposten:

 1. Kontrollsanksjonsnummer (gjerne vedlagt bilde)
 2. Årsak til klagen

 Du vil motta et «ticket/saksnummer» i retur. Avvent eventuell betaling til du har mottatt endelig svar på henvendelsen.​


El-bil parkering

Det er ikke dedikert parkeringsplass for el-bil ved Blakstad sykehus.
 

Handikapp-parkering

Du finner to HC-plasser ved bygg 6.

Parkering på HC-plass forutsetter at du har gyldig oblat fra kommunen synlig i frontruten.

Parkering er gratis på plasser merket med HC dersom du er bevegelseshemmet og har gyldig og synlig oblat.

Dersom det ikke er ledig HC-plass trenger du ikke betale for parkering på vanlig parkeringsplass, så lenge du er bevegelseshemmet og har gyldig oblat fra kommunen synlig i frontruten.

Sist oppdatert 01.08.2023