Diagnose

B4DT - 4-dagers behandling for pasienter med panikklidelser, Ringerike DPS

The Bergen 4-day Treatment (B4DT) ble utviklet ved Haukeland universitetssykehus for behandling av tvangslidelser, men er også tilpasset til bruk for andre psykiske lidelser, slik som panikklidelse og sosial angstlidelse.   Behandlingen kalles også for «Concentrated Exposure Therapy» og  er utviklet med grunnlag i kjente behandlingsprinsipper som er bevist å fungere.   Behandlingen går over fire dager og har svært gode resultater.

Hvem kan behandles med Bergen 4-day Treatment

Noe av det viktigste i 4-dagers-formatet er at pasientene får terapeutassistert eksponering i sitt hjemmemiljø, så tilbudet er rettet mot pasienter med panikklidelse, med eller uten agorafobi.

Agorafobi er angst eller frykt for å forlate og oppholde seg utenfor hjemmet. Mange kan være redde for å være alene når de må gå ut og føle seg usikker eller utrygg på steder med mange mennesker og i åpne landskap. Angst for å få panikkanfall i slike situasjoner er ikke uvanlig ved Agorafobi.

 

   
Ved noen tilstander må behandlingen utsettes til pasientens situasjon er bedret. Dette inkluderer blant annet aktiv bruk av rusmidler, aktiv fase av psykose, i mani og ved svært høy fare for selvmord.

I Vestre Viken tilbys behandlingen nå innen opptaksområdet til Ringerike distriktpsykiatriske senter.

Les mer om opptaksområdene på infosiden til Ringerike DPS

Samarbeidspartnere

Ringerike DPS samarbeider med «Klinikk for 4-dagers behandling» ved Haukeland sykehus og behandlingen kvalitetssikres gjennom kartlegging av symptomtrykk før, under og etter behandling.

Du kan lese mer om «Klinikk for 4-dagers behandling» på Helse Bergens nettsted

Kort oppsummert om behandlingen

Det er viktig med god forberedelse på krevende dager i behandling og egentrening. Pasienter møter angsten på en annen måte enn tidligere og eksponeringen gjennomføres uten at symptomene som kommer reguleres.

Behandlingen er tredelt:

  1. Forberedelse før gruppebehandlingen.
  2. Fire sammenhengende og intensive behandlingsdager.
  3. Jobbing på egenhånd i ukene etter behandlingsdagene.


Henvisning og vurdering

Pasienter som ønsker og er aktuelle for 4-dagers behandling kan henvises til Ringerike distriktpsykiatriske senter av fastlege eller annet henvisende helsepersonell.

Henvisning bør beskrive:

  • Info om varighet av lidelsen.
  • Aktuell tematikk for angstplagene.
  • I hvilken grad de påvirker funksjonsnivå og daglig tidsbruk.

Etter henvisningen er mottatt:

Ringerike distriktpsykiatriske senter gjør en vurdering av rettigheter og aktuelle pasienter utredes. Er behandlingen aktuell får pasienten plass i en gruppe.


Utredning

Før behandlingen gis info og vurderinger gjøres.

Før behandlingen kan starte gjennomføres en pre-screening der mulige deltakere vurderes. Deretter må pasienten selv ta et valg om det er rett behandling og om den passer inn i hverdagen slik den er nå, samt muligheten for å gå fullt inn i behandlingen over én intensiv uke med påfølgende arbeid etter uken.

Dette kan være en krevende prosess i seg selv, så før oppstart brukes mye tid til å kartlegge grundig og sikre at en mulig deltaker får god info om hva behandlingen innebærer. Dersom alt er på plass, får pasienten tilbud om behandling med B4DT-metoden og det avtales oppstart med fullt fokus på behandlingen.


Behandling

Under behandlingen gjennomføres B4DT individuelt og i gruppe over én uke.

Istedenfor å trekkes ut over mange uker gjennomføres B4DT som en intensiv behandling over fire dager i én uke. Fra tirsdag til fredag møtes pasientene i gruppe med tre til seks pasienter og tilsvarende antall behandlere. Den uken behandlingen foregår må pasienten rydde unna andre gjøremål og sette av tiden.

Behandlingen kombinerer individuell behandling og gruppebehandling, der den individuelle behandlingen skreddersys hver enkelt. Samtidig gjennomføres gruppeprosessen, der en jobber side om side med andre som går gjennom samme behandling.


Oppfølging

Etter behandlingen forsetter egenarbeidet og oppfølging.

Siste dag lages en plan for selv å jobbe videre med prinsippene:

  • tørre å kjenne på symptomene
  • avgjøre om det er en falsk alarm
  • vite hvordan en kan møte angsten på en annen måte

Pasientene følges opp med samtale med behandlere ti dager og tre måneder etter behandlingsuken.

De som jobber med behandlingen ser raskt en endring og dette gjør det inspirerende å jobbe med B4DT. Samtidig kommer det gjerne endringer i andre deler av livet da prinsippene er overførbare til flere områder.


Kontakt

Ringerike sykehus, DPS-bygget Ringerike DPS

Kontakt Ringerike DPS

Oppmøtested

Vi tilbyr behandling på fire steder. I Arnold Dybsjords vei 1 i Hønefoss, i Skinnillveien 56 på Røyse, i Gordon Johnsons vei 2 i Vikersund og i Helsetunvegen 15 på Ål. Se lenker til høyre.  
 

Ringerike sykehus, DPS-bygget

Arnold Dybsjords vei 1

3511 Hønefoss

Transport

Eget bygg til venstre for hovedinngangen til Ringerike sykehus.

Praktisk informasjon

​​Betaling for timer ved våre behandlingssteder

Har du vært til undersøkelse eller behandling ved en av våre poliklinikker, må du betale egenandel, som du kan lese mer om på helsenorges nettsted

I enkelte tilfeller kan man være fritatt for egenandel ​(ta med dokumenatasjon).

NB! Vær oppmerksom på at du uansett kan bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen, selv om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandel.

Er du ikke medlem av norsk folketrygd, kan det hende du må betale selv

Her kan du lese mer om situasjoner som kan medføre andre betalingsordninger

Du kan også kontakte NAV for å finne ut mer om hvilke rettigheter du har før timen hos oss

Dersom du har time hos oss og ikke kan møte til timen, må du avbestille eller endre timen senest 24 timer (kun hverdager) før avtalt tid. Hvis timen din er en mandag må du avbestille den senest fredagen før.

Sier du ikke ifra om timeendring eller avbestilling innen fristen, må du betale gebyr for ikke å ha møtt til timen.


 Info om dekning av reiseutgifter

Som pasient kan du ha rett til å få dekket utgifter du har hatt i forbindelse med reiser til og fra behandling.  Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte til nærmeste behandlingssted.

Les mer om hvordan du går frem på helsenorge.no

​Vestre Viken drifter Helseekspressen i Buskerud. Dette er busser med medisinsk utstyr ombord og som går til og fra Hallingdal, Numedal og Kongsberg mot Drammen og Oslo.

Plass på bussen bestilles enten via Pasientreiser hvis det er trafikalt grunnlag, eller via ansvarlig behandler (lege) hvis det er medisinsk årsak til å reise med bussen.​ 

Tidtabeller og mer informasjon om Helseekspressen

Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemeldinger på våre tjenester – enten du er pasient, pårørende eller helsepersonell.

Se hvordan du går frem for å klage, gi ros eller hjelpe oss å bli bedre

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilder eller video som et minne fra tiden ved et behandlingssted. Det blir som regel tillatt så lenge det kun er et sted, deg selv, pårørende eller venner som blir avbildet eller tatt opp og alle synes det er ok.

Samtidig er det viktig å vite at behandlingsteder ikke er offentlige rom og at det kan være folk som ikke ønsker å bli fotografert, filmet, eller at lyd blir tatt opp av dem. Inne på behandlingssteder skal personvernet ivaretas og folk har rett til å forbli anonyme hvis de ønsker det. På behandlingssteder er det ikke lov til å ta bilder av, filme, eller ta lydopptak av medpasienter, besøkende eller ansatte uten at de har gitt tydelig samtykke til det først.

Bakterier

Har du tidligere fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL), må du gi oss beskjed. Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Da må du be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet.

Virus

Her kan du se info om koronavirus, pandemien, våre tiltak for å bekjempe den, hva du skal gjøre om du har time hos oss m.m.