Palliativt team, Ringerike sykehus

Vi gir smertelindring til pasienter som har kreft. Palliativt team er også bindeledd mellom sykehuset og kommunehelsetjenesten, og hjelper blant annet til med å koordinere helsetjenester når pasienten skrives ut fra sykehuset.

Vi bidrar til at:

 • pasienten får god symptomlindring
 • pasienten får best mulig hjelp enten problemene er av fysiske, psykiske, sosialøkonomiske eller av åndelig/eksistensiell karakter
 • pasienten har en sammenhengende, avklart og kompetent behandlingskjede
 • pasienten og pårørende opplever trygghet og støtte i nettverk som etableres

I Vestre Viken er det et formalisert nettverk med rundt 200 ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg, fordelt på hjemmesykepleie, sykehjem og sykehus.

Mer om kreft og foreløpskoordinatorer som kan svare på spørsmål m.m. rundt kreft finner du her.

Kontakt

Sentralbord:

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Lege: Joachim Friestad. Spesialsykepleier palliasjon: Lisbeth Engen

Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Slik finner du fram

Ringerike sykehus.

Ringerike sykehus

Arnold Dybsjords vei 1

3511 Hønefoss