Forskningsenheten

Forskning er et viktig satsningsområde i Vestre Viken. Vi har som mål å gi pasientene kunnskapsbasert behandling som er kjennetegnet av høy kvalitet og trygghet. Forskningsaktivitet er viktig for å sikre dette.

Medisinsk diagnostikk og behandling skal være evidensbasert og forskning på helse er viktig for å sikre dette. Forskningen driver medisin- og helsefagene mot stadig bedre pasientbehandling ved å fremskaffe ny kunnskap og økt kompetanse.  Derfor har Helse- og omsorgsdepartementet tillagt helseforetakene ansvar for klinisk, pasientrettet forskning.

Vi tilstreber å ha høy kvalitet på forskningen i Vestre Viken. Forskningen skal baseres på samarbeid, god ressursutnyttelse og den skal komme pasientene til gode. Vestre Viken har dessuten som mål å etablere en kultur der forskning er viktig og verdiskapende. - Forskningsenheten er den styrende enheten for å koordinere dette arbeidet i foretaket.

Forskningsarbeidet ledes av:

Kristine Sahlberg

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelingssjef for Forskningsenheten:

Kristine Sahlberg.

   
Les mer om forskning og innovasjon i Vestre Viken her 

Kontakt

Avdelingssjef Kristine K. Sahlberg:

Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Slik finner du fram

Fasadebilde av Grønland 32 i Drammen.

Grønland 32, Drammen

Grønland 32

3045 Drammen