Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP), Asker DPS

Vi utreder og behandler personer over 15 år fra Asker, Hurum og Røyken som har et problematisk forhold til rus, ofte i kombinasjon med psykiske problemer. Poliklinikken har også spesialistansvar for pasienter som får legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Vi har tilbud til pårørende og veileder kommunehelsetjenesten innen vårt felt. FACT-teamet og Forebyggende familieteam i Asker DPS er tilknyttet oss.

Vi lever i ulike grupper gjennom livet. Grupper tilfører muligheter til å oppleve fellesskap og jobbe sammen med andre mot felles mål. Rus og spilling er eksempler på mestringsstrategier for å håndtere psykiske smerter. 

Grupper kan bidra i veien ut av disse vanskene gjennom at man lytter og lærer av andre sine opplevelser, erfaringer og mestringsopplevelser

Psykoedukativ gruppe

Dette er et kurs for deg som strever med samtidig avhengighetsproblemer og psykiske vansker. 

Kurset tar for seg sentrale temaer relatert til rusbruk/spilling, herunder avhengighet/skadelig bruk, følelser, relasjoner og selvbilde. 

Kurset består av 8 samlinger. 


Pårørendegruppe

Dette er et tilbud til deg som lever tett på en person som sliter med rusmisbruk og psykiske utfordringer. 

De fleste kommer ikke utenom utfordringer i familielivet. I noen perioder kan disse være tyngre å leve med. Det er lett å tro at man er alene om å streve på hjemmebane.

Det å møte og lytte til andre som står i lignende situasjoner som en selv, oppleves for mange som en god støtte. 

Kurset består av 8 samlinger.


MBT-gruppe

Dette er et gruppetilbud for deg som strever med håndtering av følelser og relasjonelle utfordringer. 

Behandlingen fokuserer på situasjoner der man strever med å tenke og føle samtidig, og fort gjør ting man senere angrer på (rus, gambling, utagering, selvskading, over/underspising). 

Behandlingen tar sikte på å øke evnen til å tolerere og fortolke egne og andres følelser og behov, og videre uttrykke disse på


Stabiliseringsgruppe

Dette er et tilbud til deg som har opplevd traumer som medfører en funksjonsnedsettelse i hverdagen. 

Gruppebehandlingen vil gi deg kunnskap om traumerelaterte utfordringer. Du vil lære ulike metoder/teknikker som kan øke dine evner til å håndtere symptomer av traumene. 

Kurset består av 16-18 samlinger. 

Kontakt

Telefon

Sentralbord:

03525
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Direkte:

67 50 20 37
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til i 6. etasje i Kulturhuset (Kirkeveien 206 A i Asker), med inngang mot Kirkeveien.
En bygning med trær foran

BUP Asker

Kirkeveien 206 A

1383 Asker

Praktisk informasjon

​​Betaling for timer ved våre behandlingssteder

Har du vært til undersøkelse eller behandling ved en av våre poliklinikker, må du betale egenandel, som du kan lese mer om på helsenorges nettsted

I enkelte tilfeller kan man være fritatt for egenandel ​(ta med dokumenatasjon).

NB! Vær oppmerksom på at du uansett kan bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen, selv om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandel.

Er du ikke medlem av norsk folketrygd, kan det hende du må betale selv

Her kan du lese mer om situasjoner som kan medføre andre betalingsordninger

Du kan også kontakte NAV for å finne ut mer om hvilke rettigheter du har før timen hos oss

Dersom du har time hos oss og ikke kan møte til timen, må du avbestille eller endre timen senest 24 timer (kun hverdager) før avtalt tid. Hvis timen din er en mandag må du avbestille den senest fredagen før.

Sier du ikke ifra om timeendring eller avbestilling innen fristen, må du betale gebyr for ikke å ha møtt til timen.


 Info om dekning av reiseutgifter

Som pasient kan du ha rett til å få dekket utgifter du har hatt i forbindelse med reiser til og fra behandling.  Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte til nærmeste behandlingssted.

Les mer om hvordan du går frem på helsenorge.no

​Vestre Viken drifter Helseekspressen i Buskerud. Dette er busser med medisinsk utstyr ombord og som går til og fra Hallingdal, Numedal og Kongsberg mot Drammen og Oslo.

Plass på bussen bestilles enten via Pasientreiser hvis det er trafikalt grunnlag, eller via ansvarlig behandler (lege) hvis det er medisinsk årsak til å reise med bussen.​ 

Tidtabeller og mer informasjon om Helseekspressen

Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemeldinger på våre tjenester – enten du er pasient, pårørende eller helsepersonell.

Se hvordan du går frem for å klage, gi ros eller hjelpe oss å bli bedre

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilder eller video som et minne fra tiden ved et behandlingssted. Det blir som regel tillatt så lenge det kun er et sted, deg selv, pårørende eller venner som blir avbildet eller tatt opp og alle synes det er ok.

Samtidig er det viktig å vite at behandlingsteder ikke er offentlige rom og at det kan være folk som ikke ønsker å bli fotografert, filmet, eller at lyd blir tatt opp av dem. Inne på behandlingssteder skal personvernet ivaretas og folk har rett til å forbli anonyme hvis de ønsker det. På behandlingssteder er det ikke lov til å ta bilder av, filme, eller ta lydopptak av medpasienter, besøkende eller ansatte uten at de har gitt tydelig samtykke til det først.

Bakterier

Har du tidligere fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL), må du gi oss beskjed. Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Da må du be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet.

Virus

Her kan du se info om koronavirus, pandemien, våre tiltak for å bekjempe den, hva du skal gjøre om du har time hos oss m.m.