Asker DPS

Asker distriktpsykiatriske senter (DPS) utreder og behandler personer med psykiske lidelser og rusproblemer fra over 18 år i Asker kommune. I tillegg har vi spesialseksjonen Nevropsykologisk poliklinikk, som utreder og behandler pasienter fra hele Vestre Vikens opptaksområde. Følg lenkene nederst på siden for å finne beskrivelse av alle seksjoner/enheter som tilhører Asker DPS.

Kontakt

Sentralbord | Direkte

Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi tilbyr pasientbehandling på fire steder. I Skysstasjonen og i Kulturhuset i Asker sentrum, på Sikta i Røykenveien og på Hvalstadåsen. Se lenkene til høyre.
En bygning med trær foran

BUP Asker

Kirkeveien 206 A

1383 Asker

En gate med en lyktestolpe og et hus i bakgrunnen

Sikta

Røykenveien 170

1386 Asker

En bygning med et skilt på siden

Skysstasjonen i Asker

Skysstasjon 11B

1383 Asker