Ambulanseavdelingen

Vestre Viken driver ambulansetjeneste i Buskerud, samt kommunene Sande, Svelvik og Jevnaker. Totalt er ambulansene spredt på 15 stasjoner i dette området. Dersom du blir akutt syk eller skadet er ambulansepersonellet ofte de første du møter i Vestre Viken. Ambulansepersonellet skal sørge for trygg akuttmedisinsk behandling og transport til lege eller sykehus.

Ambulansetjenesten utgjør sammen med kommunehelsetjenesten den akuttmedisinske beredskapen der du bor. Det er AMK-sentralen som styrer og koordinerer ambulansene. Der har de til enhver tid oversikt over hvor ambulansene er. Ambulansetjenesten i Vestre Viken er en godkjent opplæringsinstitusjon som driver utdanning av fagarbeidere i ambulansefag.

Les info til bomeiere om fremkommelighet for ambulanser under utrykning

Kontakt

Sentralbord:

Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen