Mer info om oppfølging av IBD ved Drammen sykehus

IBD omfatter blant annet Ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. Det finnes egne sider med info om behandling av disse sykdommene, men her finner du litt mer om hvordan IBD følges opp lokalt ved Drammen sykehus.

Oppfølging av IBD hos Barne- og ungdomsavdelingen ved Drammen sykehus:

 • Behandling på sykehuset skjer ved «Dagbehandlingen».

 • Foreldre kan være med inn på behandlingsrommet.

 • Blodprøver tas fra venekanylen ("nålen") som legges inn i armen din før behandling.

 • Ved Dagbehandlingen møter du sykepleier og lege. Dette er ikke samme person hver gang.

 • Du møter en fast barnegastrolege ved Dagbehandlingen minst to ganger i året.

Les om Barne- og ungdomsavdelingen ved Drammen sykehus

Les om Barn/ungdom poliklinikken og Dagbehandling ved Drammen sykehus

   
Oppfølging av IBD hos Medisinsk avdeling ved Drammen sykehus:

 • Behandling på sykehuset skjer ved «Gastrolab».

 • Foreldre kan ikke være med inn på behandlingsrommet, men kan eventuelt sitte på venterommet.

 • Blodprøver er forhåndsbestilt, og de skal du ta før hver behandling på sykehuset.

 • Ved «Gastrolab» møter du gastrosykepleier. Dette er ikke samme person hver gang.

 • Du blir innkalt til egne legesamtaler der du møter en fast gastrolege. Hvor ofte du kalles inn avhenger av tilstanden og behandlingen din.

Les om Medisinsk avdeling ved Drammen sykehus

   
Mer info om oppfølgingen:

 • Du skal ta med eller sende inn avføringsprøve til fecaltest/calprotectin før hver time på sykehuset.

 • Før behandling får du spørsmål om hvordan du har det, om sykdomsaktivitet, om bivirkninger og tegn til infeksjon i kroppen som kan føre til at du ikke får behandling den dagen.

 • Det tas blodtrykk, puls og eventuelt temperatur, og du får venekanyle ("nål") i armen.

 • Helspersonellet som behandler deg kan videreformidle spørsmål eller beskjeder til barnegastrolege eller gastrolege.

 • Dersom du ikke går til behandling på sykehuset, innkalles du til polikliniske timer hos lege med jevne mellomrom.

 • Regelmessig endoskopi for å vurdere om behandlingen virker, er ved siden av avføringsprøve en viktig del av oppfølgingen.
     

Kontakt ved sykdomsforverring:

 • Det kan ta noe tid å kontakte gastrolege på sykehuset. Derfor ønsker vi generelt at du kontakter fastlegen din.

 • Ved akutte plager som eksempelvis akutte magesmerter, må du eventuelt kontakte legevakt.

 • Ved andre plager som feber i flere dager eller nedsatt allmenntilstand, skal du kontakte fastlegen din.

 • Ved forverring av tarmsykdommen, for eksempel økt antall tømninger og diare, blod eller økende magesmerter, kan du kontakte avdelingen som følger deg opp. Det varierer mellom avdelingene, men på Drammen sykehus får du et telefonnummer direkte til «Dagbehandlingen» (barn/unge) eller medisinsk poliklinikk (voksne) der du får snakke med en sykepleier. Ved behov tar sykepleier kontakt med barnegastrolegen din eller gastrolege. Lege eller sykepleier ringer deg så tilbake.
     

Overgang til voksenavdeling etter fylte 18 år:

 • Skal du fortsette med behandlinger ved Drammen sykehus, får du et besøk på medisinsk avdeling mens du ennå følges opp på Barne- og ungdomsavdelingen.

 • Du blir vist rundt i lokalene og får hilse på en av sykepleierne.

 • Det er et mål at du skal bli innkalt til gastrolege på medisinsk avdeling i løpet av tre måneder etter overflytting. Du må ta blodprøver og levere avføringsprøve kort tid før samtalen.
     

Les om IBD-sykdom og oppfølging hos IBD-skolen ved Drammen sykehus

Sist oppdatert 18.01.2024