IBD-skolen, Drammen sykehus

IBD-skolen jobber for å gi opplæring til og oppfølging av barn og unge med kroniske betennelsessykdommer i tarmen. Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) omfatter sykdommer som Crohns sykdom og Ulcerøs kolitt.

Du finner info om behandlingsprogram, behandlinger, aktuelle kurs og andre arrangement lenger ned på denne siden. På Behandlingssidene kan du også finne info om aktuell forskning som utføres som kliniske studier, samt andre kurs og arrangementer knyttet til behandling av sykdommene.

Les om hvordan IBD følges opp ved Drammen sykehus

Rettigheter hos NAV

 • Foresatte kan søke NAV om omsorgsdager, pleiepenger og hjelpestønad.

 • Grunnstønad er en økonomisk stønadsordning fra NAV som kan søkes hvis du har ekstrautgifter på grunn av sykdom (for eksempel utgifter til fordyret kosthold eller klesslitasje).

 • På NAV sitt nettsted finner du mer info om ordningene

Rettigheter ved videregående utdanning

 • Du kan søke om utvidet opplæringstid dersom du har mistet store deler av et skoleår i videregående opplæring på grunn av sykdom. Ta kontakt med skolens rådgiver.

 • Elever med kronisk sykdom kan kreve å få slettet 10 dager med dokumentert fravær fra vitnemålet. Gyldig dokumentasjon er legeerklæring eller dokumentasjon fra eksempelvis lege eller fysioterapeut.

 • For å få vitnemål etter fullført videregående skole, må du i utgangspunktet få karakter og bestå alle fag. Elever med individuell opplæringsplan kan ha rett til fritak i enkelte fag. Ta kontakt med skolen hvis dette er aktuelt for deg.

 • Tilrettelegging: Har du spesielle behov av medisinsk art, bør skolen og inntakskontoret kjenne til dette. Du må selv vurdere hva du ønsker at omgivelsene skal ta hensyn til, men husk at ingen kan ta hensyn til noe de ikke vet om.

 • Skoleskyss: For elever med funksjonshemming er det ingen avstandsgrense. Dette gjelder også elever som har midlertidig behov for skyss på grunn av sykdom eller skade. Ta kontakt med din skole dersom det er aktuelt for deg.

Rettigheter ved høyere utdanning

 • Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter.

 • Les mer om opptaksprosessen og søknadsfrister på samordnaopptak.no

 • Lånekassen: Hvis du har nedsatt funksjonsevne og derfor ikke kan jobbe ved siden av studiene, kan du få et tilleggsstipend (3 834 kroner per måned for 2021). Dersom du av samme grunn ikke har sommerjobb, kan du få stipend og lån for tolv måneder.

Rettigheter i arbeidslivet

 • Arbeidsgiver har tilretteleggingsplikt både etter Arbeidsmiljøloven og Likestillings- og diskrimineringsloven.

 • Ved langvarig eller kronisk sykdom som gir risiko for særlig stort sykefravær, kan arbeidstakeren eller arbeidsgiveren søke om at NAV dekker sykepengene i arbeidsgiverperioden

 • Husk at det aldri er gunstig å redusere stillingsprosent som følge av sykdom.

 • På NAV sitt nettsted finner du mer info om rettigheter i arbeidslivet

Frikort og pasientreiser

Flere rettigheter i helsevesenet

Som pasient har du en rekke rettigheter som du finner mer info om her

Når man har IBD kan medisinbruk og ernæringsforhold føre til sykdom og skader i tenner og munnhule.

Dette kan skje med tenner og munnhule:

Karies (hull i tennene):

 • Sukker i mat og drikke er den vanligste årsaken til at det blir hull i tennene. For barn og unge med IBD, er medisiner og sukkerholdige ernæringsdrikker også en årsak til at det kan bli hull.
 • I perioder med sykdom, og hyppig inntak av sukkerholdig drikke, er det viktig med ekstra fluor i tillegg til tannpuss med fluortannkrem.

Munntørrhet

 • Medikamenter som brukes i behandlingen av IBD, kan ha bivirkninger som munntørrhet og økt risiko for karies, derfor er det viktig å informere tannlegen og tannpleieren om medisinbruk. Hvis man er munntørr, er det viktig å drikke vann mellom måltidene og bruke ekstra fluor i tillegg til fluortannkrem.

Sår i munnslimhinnen 

 • Får du sår i munnslimhinne og svelg, kan dette være ubehagelig  og vondt ved tann- og munnstell. Noen av medisinene ved IBD kan gi infeksjoner, sår eller tannproblemer. Medisiner som demper immunforsvaret, øker risikoen for sår i munnslimhinnen. Det anbefales å bruke mild fluortannkrem uten såpestoff. Be om råd på tannklinikk eller apotek.

Syreskader

 • Syreskader på tennenes emalje kan komme av mat- og drikkevarer, og av sure oppstøt (refluks). Sukkerfrie produkter som saft, brus og juice har lav pH (surhetsgrad) og er også skadelig for tannemaljen.

Oppfølging i tannhelsetjenesten

 • Barn og unge med IBD skal henvises fra Barne- og ungdomsavdelingen til tannhelsetjenesten på hjemstedet, som innkaller til undersøkelse, veiledning og forebyggende tiltak. Tannhelsepersonell vurderer sammen med foreldre eller foresatte hvor ofte det er behov for oppfølging.

Rettigheter for tannhelse:

 • 0–18 år: gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten.
 • 19–20 år: refusjon på 75 % av det tannbehandlingen koster.
 • Over 20 år: eventuell mulighet for refusjon fra Helfo. Tannlege eller tannpleier gir informasjon om dette.
 • Pasienter med Morbus Crohn eller Ulcerøs colitt med sår i slimhinnen kan få dekket deler av tannbehandlingen fra Helfo. Begge diagnosene står på diagnoselisten for sjeldne medisinske tilstander (SMT-listen).

Veiviser til god tannhelse

 • Sunn mat til faste tider – godt for kropp og tenner.
 • Vann som tørstedrikk mellom måltider – og om natten.
 • Tannpuss og fluor – morgen og kveld.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Når det er satt opp kurs vises de på denne siden og du finner mer info om oppmøtested, kontaktinfo med mer på kurssidene.