Aktuelle nettsider om cerebral parese

Her har vi samlet noen nyttige lenker med informasjon om cerebral parese.

​Cerebral Parese-foreningen (CP-foreningen)

Hovedside CP-foreningen

Barn (0-10 år)

Ung (10-18 år)

Ung-voksen (18-30 år)

Voksen (30+ år)

Skolepakker

Informasjonsfilmer

Oppfølgingsprogram (CPOP)

Cerebral Parese Oppfølgingsprogram (CPOP)

Statped (Statlig spesialpedagogisk tjeneste)

Hovedside Statped

Til deg som er forelder til barn med særlige opplæringsbehov

Fagområder med spesialpedagogisk spisskompetanse

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS)

Beitostølen Helsesportssenter gir re-/habiliteringstilbud til barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå.

Beitostølen Helsesportsenters nettsider

CanChild

CanChild er et kanadisk forskningsinstitutt rettet mot diagnosen cerebral parese.

Diagnoserelatert informasjon (engelsk)

Film: «The Brain» v/Dr. Darcy Fehlings, University of Toronto (engelsk)

Sist oppdatert 18.01.2024