Pasientkurs

Startkurs - Livsstilsendringsprogram for deg med sykelig overvekt

Startkurs er et livsstilsendringskurs for pasienter med sykelig overvekt og et obligatorisk ledd i den kirurgiske behandlingen av sykelig overvekt i Vestre Viken, Bærum sykehus

9.
oktober
2024
 1. 09. okt. 2024, 09:00 - 14:00

Tid og sted

Når

 1. 09. okt. 2024, 09:00 - 14:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Henvisning fra fastlege til kirurgisk poliklinikk, overvekts kirurgisk seksjon

Startkurset er obligatorisk for de som ønsker kirurgisk behandling. Kurset går over seks dager, med en dag i uken.

I løpet av kurset får du god informasjon om de ulike behandlingstilbudene. For å få et vellykket resultat i form av vektreduksjon og vedlikehold etter overvekts behandling, er det viktig å komme i gang med endring av vaner og egen livsstil. Det å dele erfaringer med andre i tilsvarende situasjon, tilegne seg kunnskap og informasjon samt bruk av ukentlig handlingsplan er viktige strategier i dette arbeidet.

Kurset ledes av to fagpersoner ved Lærings– og mestringssenteret med ca 20 deltakere i hver gruppe.

 • Personer mellom 18 og 60 år som har overvekt tilsvarende Body Mass Index (BMI) på over 40 eller 35 med en tillegg sykdom.

 • Få innsikt i de ulike behandlingstilbudene for sykelig overvekt for å kunne ta et informert behandlingsvalg
 • Få hjelp til å starte endringsprosesser i forhold til egen livsstil
 • Bli inkludert i et støttende nettverk
 • Bli styrket til å kunne håndtere eventuelle utfordringer som overvektsbehandlingen kan innebære for å lykkes med varig livsstilsendring

 • Informasjon om behandlingsalternativer – gastric bypass / gastric sleeve operasjon og konservativ behandling
 • Hvordan få til små endringer i hverdagen?
 • Kosthold og hverdagsaktivitet
 • Hvordan leve med nye vaner?
 • Mat og følelser
 • Erfaringsutveksling og gruppearbeid
 • Brukerpanel – informasjon fra personer som har gjennomgått overvektsbehandling 


Kontakt

Relevante behandlinger