Pasientkurs

Diabetes 1, Ringerike sykehus

Ringerike sykehus inviterer deg som har diabetes type 1, sammen med dine pårørende, til et dagskurs om diabetes type 1.

Tid og sted

Når

Ny dato kommer

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Kurset er lagt opp i samarbeid med Diabetesforbundet Ringerike

Henvises fra fastlege eller sykehuslege, og du betaler vanlig egenandel. Du kan få sykemelding der deltagelse på kurset er en del av behandlingen. Ta kontakt med fastlegen for mer informasjon.

For legen:
Henvisningen sendes elektronisk LMS Ringerike sykehus. Eventuelt papirhenvisning til Vestre Viken HF, Ringerike sykehus, LMS, Postboks 800, 3004 Drammen
Velkommen til diabetes type 1 kurs på Ringerike sykehus for deg som har diabetes type 1 og dine pårørende. Dagskurset er lagt opp til foredrag fra fagpersoner hvor det er satt av god tid til spørsmål/svar og erfaringsutveksling

Emner på kurset:
Sykdom, diagnostikk og behandling
Karbohydrater
Pumpe/sensor informasjon

På kurset vil du treffe helsepersonell som daglig jobber med diabetes. I tillegg treffer du andre som har diabetes. Å dele erfaringer med andre i samme situasjon oppleves for de fleste som veldig nyttig. 
Kontakt

Relevante behandlinger