VIP Snakk om det – nytt navn på VIP-programmet

Etter en lang og grundig prosess har VIP-programmet endelig fått nytt navn. VIP Snakk om det viser både til dialogen i klasserommet, og oppfordringen til elever om å snakke med noen når de har det vanskelig. Navnet tas i bruk når nye elevhefter lanseres før sommeren.

Publisert 13.05.2022
En collage av en mann og en kvinne
Utsnitt av utkast til forside på det nye elevheftet som blir lansert 9. juni.

Da VIP-prosjektet startet som lokalt tiltak i Asker og Bærum i år 2000 var dette kun et midlertidig prosjekt. Senere ble dette et nasjonalt program som fikk navnet Skoleprogrammet VIP. VIP stod da for Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skolen. I dag har VIP blitt et egennavn som følger alle tiltak.​ 

Fra ett prosjekt til flere tiltak

Etter hvert som VIP har vokst tilbys nå flere tiltak og kurs. Det har dermed blitt behov for å skille administrasjonen fra de ulike tilbudene. Derfor endret tjenesten i fjor navn til VIP Psykisk helse i skolen. Navnet på det eldste tiltaket, VIP-programmet, har derimot blitt stående.

- Vi ser at dette skaper forvirring. Ofte blandes programmet både med tjenesten og VIP Makkerskap, et annet av våre tiltak i ungdoms- og videregående skole, forklarer teamleder for VIP Psykisk helse i skolen, Espen Hansen.

Det vi oppfordrer til er at man snakker med unge mennesker om det som er viktig og kanskje vanskelig i livet.

Men hva skal man snakke om?

Navnet VIP Snakk om det viser til den viktige dialogen i klasserommet, som er mye av essensen i programmet.

- Lærere og resurspersoner fra helse- og sosialfeltet skal tematisere psykisk helse i samtale med elevene, og elevene skal lære mer om dette i samtale med hverandre, påpeker Hansen.

Gjennom VIP Snakk om det oppfordres også elever til å snakke med noen en til en når de har det vanskelig. Dette kan for eksempel være en venn, helsesykepleier, rådgiver eller foreldre. Hansen understreker samtidig at det ikke oppfordres til å dele private historier i klasserommet.

- Det har vi aldri anbefalt, og gjør det heller ikke nå. Det vi oppfordrer til er at voksne snakker med unge mennesker om det som er viktig og kanskje vanskelig i livet. Og da særlig temaer som ungdommene kanskje ikke vet så mye om, eller går og lurer på uten å tørre å spørre, sier Hansen.

I klasserommet kan dette være temaer som: livet går opp og ned, stress og press, selvfølelse, å være en god venn for noen som har det vanskelig, samtykke og grensesetting, og hva som er normalt og ikke normalt når livet svinger. Alt dette er områder som knyttes til temaområdet folkehelse og livsmestring i læreplanen, noe som vil bli reflektert i det nye elevheftet som blir lansert i juni.

- Vi gleder oss til å ta det nye navnet i bruk, og til å vise fram de nye heftene på konferansen vår 9. juni. Kanskje sees vi der? avslutter Espen Hansen.

 

Mer om VIP Snakk om det her.​

Mer om konferansen vår Generasjonsidentitet – hva preger dagens unge, her.