Tidsskriftet Ungsinn har vurdert VIP Snakk om det og VIP Makkerskap

Tidsskriftet Ungsinn har vurdert VIP Snakk om det og VIP Makkerskap, våre to universelle program. Begge ble klassifisert til evidensnivå 3 av 5 – tiltak med noe dokumentasjon på effekt. Dette er en klassifisering vi er fornøyd med, da det er en god skåre innenfor kategorien forebyggende psykisk helse.

Publisert 06.11.2023
Logo, firmanavn

I vurderingen av VIP Snakk om det blir det trukket fram at programmet bidrar med økt kunnskap om psykisk helse hos elevene, samt kunnskap om hvor de kan søke hjelp hvis de trenger det – som er i tråd med hovedmålet vårt. Videre trengs det mer forskning på effekten av programmet, med bl.a. flere målinger av elevenes psykiske helse før og etter gjennomføring av VIP Snakk om det for å undersøke hvorvidt den påvirkes.

Hvis du vil lese mer om Ungsinn sin vurdering av VIP Snakk om det, følg denne lenken: Ruster ungdom til å ta vare på egen psykisk helse | Ungsinn

For VIP Makkerskap framheves det at programmet har et godt faglig fundament. Videre tyder en effektstudie på at VIP Makkerskap kan ha positiv innvirkning på det sosiale klassemiljøet og elevenes lykke. Det var også positive kortidseffekter på depresjons-/angstsymptomer hos elever med lav grad av sosial angst. Framover er det behov for flere effektstudier av høy kvalitet for å undersøke om resultatene skyldes reelle effekter av programmet eller kan tilskrives andre faktorer. Det er også behov for å utvikle det teoretiske rasjonalet for programmet.

Hvis du vil lese mer om vurderingen, følg denne lenken: Vil forebygge utenforskap fra første skoledag | Ungsinn