Digitalt traumekurs og e-læringskurs om traumer

VIP Psykisk helse i skolen har i samarbeid med Ombudet i Viken utviklet et digitalt traumekurs samt et e-læringskurs om traumer. Kursene passer for alle som jobber med barn og unge fra barnehagealder og ut videregående skole. Kursene er tilgjengelig på vår nettside, og er gratis.

Publisert 15.12.2022
Sist oppdatert 20.12.2022
En person som sitter ved et bord
Foto: Beathe Schieldrop

Det digitale traumekurset har en varighet på ca. 1 time, og gir en innføring i hva traumer er, samt hva du som voksen kan gjøre overfor traumatiserte barn og ungdommer.  ​

 


Det er også utarbeidet et e-læringskurs om samme tematikk, som tar ca. 10-15 minutter å gjennomføre. Dette har følgende innhold:

1. Hva er traumer? 
2. Hvordan kan du være en trygg voksen?
3. Hvor kan du søke kunnskap?

Kurset kan gjennomføres uavhengig av det digitale traumekurset, men kan også fungere godt som et supplement eller en oppsummering.


VIP Psykisk helse i skolen tilbyr også fysiske VIP Traumekurs på lokale skoler (både grunnskoler og vgs). For mer informasjon, se Traumekurs for skoleansatte - Vestre Viken​