Skolens ledelse

Skolens ledelse er svært viktig for det helhetlige arbeidet med psykisk helse på skolen. De er også avgjørende for en vellykket gjennomføring av VIP Snakk om det og VIP Makkerskap. Vi anbefaler alltid at skolens ledelse er involvert i implementering av våre tiltak.

Arbeid med psykisk helse knyttes ved mange skoler opp til temaområdet folkehelse og livsmestring. Å implementere et program, slik som VIP Snakk om det eller VIP Makkerskap, er av god hjelp til å sette arbeidet med FoL i et system for gjennomføring. Det sikrer også en kontinuitet gjennom skoleåret. 

Når vi framhever ledelsens betydning i forankringen av våre program, støtter vi oss på implementeringsteori og mange års erfaring med VIP Snakk om det og VIP Makkerskap. Skolens ledelse har ansvar for å tilrettelegge en god prosess som støtter lærere og medlemmer av skolens VIP-team i retning av felles mål. Det er VIP-teamet som leder organisering og gjennomføring av VIP Snakk om det, og de vil også være kontaktleddet mellom VIP sentralt og skolen i implementeringsprosessen. Vi ønsker derfor at minst ett medlem fra ledelsen er med i skolens VIP-team. VIP-teamet skal bestå av minst fire personer fra:
 
lærergruppen
ledelsen
miljøarbeider
elevråd
helsesykepleier
lokal psykisk helsetjeneste 
 
Teamet skal
 
Være bindeleddet mellom VIP sentralt, skole, interne og eksterne ressurspersoner
Organisere gjennomføring av VIP Snakk om det på ulike nivåer
Være en støttefunksjon i gjennomføringen
 
Ledelsen blir da en tilrettelegger for gode påvirkningsprosesser, da det er lærere og ressurspersoner fra helse- og sosialfeltet som skal utføre arbeidet i klasserommet (VIP Snakk om det). I VIP Makkerskap er det ledelsens ansvar å legge til rette for god forankring og sette av tid til opplæring. Vi vet at ledelsens tro og holdninger i prosessen, og det å sette av tid og ressurser vil være avgjørende for en suksessfull implementering. Ledere som støtter opp om dette vil kunne styrke muligheten til å lykkes med en god prosess.
 
Relevant informasjon om VIP Snakk om det samt VIP Makkerskap finner du i menyen på vår startside. Der finner du også informasjon om VIP Traumekurs som kan støtte lærere i arbeidet med elver som strever. 


Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om ledelsens rolle i gjennomføring av våre tiltak.

Sist oppdatert 29.03.2023