Revidering av elevheftet

To år har snart gått siden VIP-programmet fikk nytt elevhefte. I den forbindelse skal «Livet og sånn» nå gjennomgå en revidering. I tillegg til innspill fra elever og nye samarbeidspartnere, ønsker VIP nå tilbakemeldinger fra andre som bruker programmet.

Skoleprogrammet VIP
Publisert 21.04.2017
Sist oppdatert 09.01.2024

Skoleprogrammet VIP har satt seg som mål at elevheftet skal gjennomgå en revidering annethvert år. Dette for at materiellet fremdeles skal være aktuelt.

- Vi jobber alltid for å bli bedre. Hvis elevheftet ikke når målgruppen sin har det jo liten effekt, sier redaktør for heftene Jorid Bakken Steigum i VIP-programmet.

Hashtag og sånn

Det er særlig ferskvarekonsepter som «#denfølelsen?» Steigum er nysgjerrig på om fremdeles treffer. I tillegg lurer hun på om elevene savner noen temaer, og om design, bilder og tittel oppleves relevante. Derfor skal hun og kollega Maya Kaur snakke med flere elever denne våren. I tillegg til samtaler med elevene har programmet delt ut et spørreskjema på noen skoler der elevene kan komme med innspill til heftet.

- Vi spør om de synes det treffer målgruppa, er lett å forstå og om de ønsker endringer, sier Steigum.

Nye samarbeidspartnere

I tillegg til elevene har VIP-programmet også bedt om å få tilbakemeldinger fra SANKS (Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus). De skal se spesielt på den nordsamiske oversettelsen. I tillegg skal de komme med innspill på hvordan heftet kan bli mer inkluderende også for samiske ungdommer.

- Vi er opptatt av minoritetsperspektivet i VIP, og innser at vi har mer å lære på akkurat dette området. SANKS, med sin unike kompetanse, kan være en nyttig samarbeidspartner for oss også i framtiden, sier Steigum.

PRESS, Redd barnas ungdomsorganisasjon, har også sagt seg villig til å titte på heftet og komme med sine tilbakemeldinger fra et ungdomsperspektiv.

Oppfordrer til å komme med innspill

Arbeidsgruppa bestående av fagfolk både fra skole- og psykisk helsefeltet la grunnlaget for heftet for to år siden. I tillegg fikk VIP-programmet innspill fra Rosa kompetanse, mobbeombudet i Buskerud og Spiseforstyrrelsesforeningen.

- Flere nye samarbeidspartnere vil styrke innholdet ytterligere. Så oppfordrer jeg også enkeltlærere og helsearbeidere som bruker heftene til å komme med innspill. Det hadde vi satt stor pris på, avslutter Steigum.