Opplæring i VIP-makkerskap for Midt- og Nordnorge

Ensomhet er like farlig som å røyke sier helseministeren. VIP-makkerskap er dermed mer aktuelt en noen gang. Etter et vellykket opplæringsseminar for Sørøstlandet er turen kommet til de nordligste fylkene.

Skoleprogrammet VIP
Publisert 30.06.2016
Tre par ben i converse-sko under et bord.
VIP-makkerskap gjør elevene tryggere og fører til at flere blir kjent, i følge elevene selv. Foto: Colourbox.

Dette blir de siste opplæringsseminarene i VIP-makkerskap dette året, så det gjelder å kaste seg på hvis man har planer om å gjennomføre et makkerskapstiltak på sin videregående skole neste skoleår.

Farlig ensomhet

Helseminister Bent Høye har i påska gått ut i VG og advarer mot vårt usynlige helseproblem; ensomheten. Han er særlig bekymret fordi dette gjelder så mange unge.

- VIP-makkerskap er en fornorsket del av et dansk ensomhetsprosjekt. Mere skal nok til om man skal få bukt med den unge ensomheten, men det kan være en god start, sier leder for Skoleprogrammet VIP, Espen Hansen.

Skoleprogrammet VIP står for Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skolen og tilbys alle Vg1-elever i videregående skole. VIP-makkerskap er et skolestartstiltak som fungerer som et supplement til VIP-gjennomføringen for skoler som ønsker det. Alle elever får tildelt en makker fra første skoledag som igjen er en del av en fast makkerguppe. Makkeren er en likeverdig arbeidspartner som byttes ut hver tredje uke. Med tiltaket følger noen oppgaver, og fokus er tydelig klasseledelse og klare ansvarsoppgaver i forhold til hverandre.

Samarbeid med mobbeombudene

VIP-makkerskaps pilotprosjekt fikk gode evalueringsresultater. Elevene rapporterte at de ble kjent med flere og at de følte seg tryggere i klassen. I tillegg så man tendensen til en interessant positiv effekt på enkeltelevers fravær.

- VIP-makkerskap har på kort tid blitt veldig populært. Skolene uttrykker at dette er noe de har behov for og som er enkelt å gjennomføre, forteller Hansen.

På seminaret for Sørøstlandet var Norges tre mobbeombud tilstede for å lære mer. Mobbeombudet i Buskerud, Bodil Jenssen Houg har allerede anbefalt VIP-makkerskap til alle Buskerudskolene. Hun ser på dette som en enkel måte å skape inkludering på.

Nå tilbys altså opplæring i Trondheim for Trøndelag, Oppland og Møre og Romsdal 16.April og i Bodø 23. April for Nordland, Troms og Finnmark. Seminaret er gratis og går over en halv dag. Målgruppen er ledere og ansatte i elevtjenesten som selv kan dra tilbake til sine skoler og veilede lærere i gjennomføring. Mobbeombudet i Nordland er en av innlederne på seminaret for Nord-Norge.

Program og mer informasjon om VIP-makkerskap finner du på VIP-programmets hjemmesider. Påmelding kan sendes til postvip@vestreviken.no.