Traumekurs for ansatte i skolen

Traumatiske erfaringer hos barn og ungdom er vanligere enn vi tror. Gjennom en arbeidskarriere vil de fleste ansatte i skolen møte traumatiserte barn og ungdommer – enten de er klare over det eller ikke. VIP Psykisk helse i skolen tilbyr et psykoedukasjonskurs om traumer for lærere og andre skoleansatte. Hovedmålet er å gi de ansatte i skolen en større forståelse av hva traumer er, hvordan traumatiske reaksjoner kan arte seg og hvordan de voksne kan hjelpe.

Bilde: Colourbox
Bilde: Colourbox

Traumatiske erfaringer hos barn og ungdom er vanligere enn vi tror. Om lag 1 av 20 barn og unge vokser opp under forhold preget av alvorlig vold (FHI, 2022). Rundt 3-4 elever i hvert klasserom har vært utsatt for seksuelle overgrep (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, 2019). Dessuten har flere tusen barn og ungdommer i Norge erfaringer fra krig eller flukt fra andre land.

Traumatiske erfaringer kan i stor grad påvirke både læring og hverdagsfungering hos dem det gjelder. Derfor kan det være nyttig både for lærere, øvrige ansatte på skolen eller andre voksne som jobber med barn og unge å vite noe grunnleggende om hva traumer er, og hvordan traumatiske reaksjoner kan arte seg i hverdagen. På denne måten kan det bli lettere både å fange opp unge som trenger mer omfattende hjelp og i større grad vite hvordan man som voksen kan støtte og hjelpe. 

Mål med kurset:​​

  • Gi økt kunnskap og forståelse av hva traumer er og hvordan traumatiske reaksjoner kan arte seg
  • Gi en bredere forståelse av bakgrunnen til barn/unges atferd og da mulighet til å fange opp mulige traumesymptomer
  • Gi kunnskap og trygghet knyttet til hva som man som voksen kan bidra med for å fremme god utvikling

Kurset har en varighet på 3 timer (inkludert pauser). 

Kurset er gratis, og kan tilbys både grunnskole, SFO/AKS og videregående skole

Ved interesse, kontakt VIP Psykisk helse i skolen på mailadresse: vip@vestreviken.no

Jeg har sittet nesten i 1 år og ventet på å få en elev i tale. Har fått vite i ettertid at eleven har traumer fra tidligere skoler. Blir så glad når jeg ser at mine indre tanker og ro er akkurat det dere har snakket om på kurset. Ps. Eleven har jeg fått i tale og vi har stort sett bare gode og fine dager sammen nå.

Takk for flott presentasjon og godt å vite at jeg er på rett spor.

Utrolig relevant kurs. Jeg tenker at denne kunnskapen er viktig for lærere i møte med elever.

Dette kurset var en påminnelse om hvorfor jeg jobber som lærer! Det har i det siste vært altfor mye fokus på å telle timer, årstimetall og avkrysning i dataprogrammer, og altfor lite fokus på innhold; menneskene og relasjoner!! Tusen takk for veldig godt kurs!

Veldig nyttig og interessant. Nyttige eksempler som gjenspeiler vår hverdag.

Flott opplegg på Teams. Nyttig tema som stadig bør repeteres når man er i en travel hverdag med mange ulike elever.

Her ligger noen filmer som brukes i traumekurset. Trykk på bildet så kan du se filmen på aktuell plattform. 

Video 1: Hva er psykisk helse? (NRK, 02:27 min)

Tegning som viser intro med teksten Kort fortalt (fra filmen)
 

I denne filmen forklares det hva psykisk helse er. Filmen illustrerer at livet går opp og ned, og at vår psykiske helse ikke kan være god hele tiden. Denne filmen egner seg godt for å vise til ungdommer.   

Video 2: Uforståelig oppførsel (YouTube, 01:11 min)

Bilde fra filmen som viser nærbilde av fjeset til en hvit, sint kvinne med åpen munn.
 

Denne filmen viser hvordan barn og unge gjennom det vi kan oppleve som uforståelig eller vanskelig atferd kan uttrykke at de har det vanskelig. Det viktigste man kan gjøre som voksen er å forsøke å forstå hvilke følelser og opplevelser som ligger bak denne atferden.   

 
Video 5: Reguleringsstøtte i praksis - «Little Miss Sunshine» (YouTube, 02:53)

Bilde fra filmen, en ung gutt med cap sitter i veikanten og ser trist ut, mor står bak og ser fortvilet ut.
 

Filmklippet er hentet fra filmen «Little Miss Sunshine». I dette klippet ser vi hvordan ungdommen Dwayne reagerer når drømmen hans om å bli jagerflyger blir knust fordi det viser seg at han er fargeblind. Lillesøsterens måte å vise omsorg og støtte på er et godt eksempel på reguleringsstøtte.

​Her ligger det​​ et digitalt traumekurs og et e-læringskurs, som er tilgjeneglig gratis på våre nettsider. Kursene er laget i samarbeid med Ombudet i Viken.​

Digitalt traumekurs (varighet ca. 1 time)

Kurset passer for alle som jobber med barn og unge fra barnehagealder og ut videregående skole. Kurset har en varighet på ca. 1 time, og gir en innføring i hva traumer er, samt hva du som voksen kan gjøre overfor traumatiserte barn og ungdommer.​

 


​E-læringskurs (tar ca. 10-15 minutter å gjennomføre).

Kurset har følgende innhold:

1. Hva er traumer? 
2. Hvordan kan du være en trygg voksen?
3. Hvor kan du søke kunnskap?

Kurset kan gjennomføres uavhengig av det digitale traumekurset, men kan også fungere godt som et supplement eller en oppsummering.

Gjennomfør e-l​æringen her​​


Sist oppdatert 31.05.2023