Psykisk helse i skolen

Skolen er ikke bare et sted for læring, men også et psykososialt miljø som i stor grad påvirker hvordan elevene har det. Skolen har makt og mulighet til å være helsefremmende hvis den setter psykisk helse på dagsorden.

Å være en VIP-skole er å være helsefremmende. Vi vet at systematisk arbeid med psykisk helse i skolen gir resultater. Ikke bare i forhold til psykiske plager og lidelser hos elevene, men også i forhold til læringsmiljø.

Finansieringsordningen Psykisk helse i skolen

Helsedirektoratet synes psykisk helse i skolen er så viktig at de har opprettet en egen finansieringsordning som heter Psykisk helse i skolen. VIP er en del av denne. Finansieringsordningen består av flere skoleprogrammer og tiltak som tilsammen dekker hele skoleløpet.

Helsedirektoratets nettside har flere ressurser og mer informasjon om andre psykiske helse program enn VIP

​I en rapport fra Folkehelseinstituttet står det:

Et godt helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid må i stor grad – kanskje i hovedsak – foregå på andre arenaer enn helseforvaltning og helsetjenester.

Samtidig sier folkehelsemeldingen at:

En helsefremmende skole skal bidra til læring og til god fysisk og psykisk helse. Skolenes arbeid med å utvikle læringsmiljøet, bekjempe mobbing og fremme vennskap og gode relasjoner er sentralt i dette arbeidet.

Du kan se Folkehelsemeldingen til Stortingen, Meld. St. 34, 2013 her

Andre språk

 

Kombinasjonsflagg for engelsk språk.

 

 

Sist oppdatert 10.01.2024