Mindre fravær med VIP-makkerskap

I høst gjennomførte Skoleprogrammet VIP i samarbeid med Rosenvilde videregående skole i Bærum, pilotprosjektet VIP-makkerskap. Elever og lærere forteller om tryggere klasserom der flere blir kjent. I tillegg har prosjektet hatt overraskende betydning på elevenes egen rapportering av fravær.

Skoleprogrammet VIP
Publisert 30.06.2016
En engasjert prosjektgruppe.
En engasjert prosjektgruppe med resultatene fra diskusjonsgrupper med lærerne. Fra venstre: Espen Hansen fra VIP-programmet, rådgiver Tove Handeland og helsesøster Lise Ramfjord ved Rosenvilde, samt Mia Iversen fra VIP-programmet.

VIP-programmet gjennomfører opplæringsseminar i VIP-makkerskap​ for Østlandet 05. mars.

VIP-makkerskap er et skolestartstiltak med mål om et mer inkluderende klasserom. Ideen kommer fra danske Netwerk som gjennomfører makkerskap som en del av sitt arbeid mot ensomhet. Elevene deles i makkerpar fra første skoledag, som igjen er en del av en makkergruppe. Makkerparene og gruppa får oppgaver i forhold til hverandre. Blant annet skal man gi beskjed til sin makker hvis man er borte fra skolen. VIP-makkerskap er ikke et vennskapsprosjekt. Fokuset er å være en god kollega. Dette krever trening og er en viktig forberedelse til videre jobb og studier.

- Makkerskapsprosjektet bygger på mye bra arbeid som skolene allerede gjør, sier Mia Iversen fra VIP-programmet. Det er ikke noe nytt, men det er en strukturert skolestart forankret i tydelig klasseledelse som ser ut til å ha god effekt, påpeker hun.

Økt trygghet og mindre fravær

12 Vg1-klasser gikk inn i prosjektet fra første skoledag. I perioden fram til høstferien byttet elevene makkere tre ganger og fikk dermed jobbe tett med flere elever i klassen. Det positive ved å bli kjent med flere var en av de tingene som ble trukket fram i evalueringene. I tillegg forteller et stort flertall av elevene at VIP-makkerskap fikk dem til å føle seg tryggere.

Det mest overraskende var at 32 av 206 elever mener VIP-makkerskap har påvirket fraværet deres positivt. Ved første øyekast virker dette kanskje ikke som et stort tall, men hvis dette er representativt kan et slikt tiltak ha stor innvirkning på fraværet hos de som har utfordringer på akkurat dette.

- Hadde det bare vært en elev hadde det fremdeles vært verdt det, sier rådgiver ved Rosenvilde, Tove Handeland. Hun har sittet i prosjektgruppa sammen med VIP-programmet og Lise Ramfjord, helsesøster ved skolen. De mener begge at VIP-makkerskap på sitt beste kan avverge skoleslutt for usikre førsteklassinger.

Mobbeombudet anbefaler VIP-makkerskap

Skoleprogrammet VIP har inngått formelt samarbeid med mobbeombudet i Buskerud, Bodil Jenssen Houg. Hun går nå offentlig ut og anbefaler VIP-makkerskap til alle VIP-skolene i Buskerud.

- En god oppstart er vesentlig for å danne et godt læringsmiljø for resten av året. VIP-makkerskap er en enkel måte å skape inkludering på, og kan tilpasses de fleste skoler og de fleste fag, sier Houg

Lærerne på Rosenvilde fikk denne uka sniktitte på evalueringsrapporten som offentliggjøres i forkant av opplæringsseminar i VIP-makkerskap 5. mars. Naturlig nok er det Rosenvilde som er vertskap for seminaret, som er for skoler på Østlandet. I tillegg planlegges presentasjon og regional opplæring i både Trondheim og Bodø denne våren.

Vil du vite mer om VIP-makkerskap kan du gå inn på VIP-programmets hjemmesider. Her finner du også program for seminaret 5. mars.

Noen lærere i et audtitorium diskuterer med prosjektgruppa.

Noen lærere i samtale med prosjektgruppa under framlegget av evalueringsrapporten på Rosenvilde videregående skole denne uka.