Kjønn og seksualitet i psykiatrien

Hvorfor er det viktig å kunne noe om kjønn og seksualitet når man arbeider i psykiatrien? Det har Rosa kompetanse i Foreningen FRI mange tanker om. Derfor tar de turen til Blakstad 12. januar.

Skoleprogrammet VIP
Publisert 30.11.2017
Sist oppdatert 18.01.2024
En kvinne som snakker inn i en mikrofon
Nanna Klingenberg i Rosa kompetanse reiser rundt i hele landet og underviser helsearbeidere.

Skoleprogrammet VIP arrangerer sammen med sine kolleger på Lærings- og mestringssenteret (LMS) temadag for ansatte i Klinikk for psykisk helse og rus, samt andre interesserte samarbeidspartnere. Dette som en del av arbeidet med likeverdige helsetjenester i Vestre Viken.

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, har siden 2007 kurset helsearbeidere i hele landet i relevante temaer knyttet til kjønn og seksualitet. Dette har de gjort gjennom sitt fagtiltak Rosa kompetanse. Helseavdelingen der ledes av sosionom og spesialist i sexologisk rådgivning (NACS) Nanna Klingenberg, og finansieres av Helsedirektoratet. 


Psykotisk eller trans?

Klingenberg er kanskje kjent for mange gjennom sin spalte i Aftenposten der hun svarer unge på spørsmål knyttet til seksualitet og kjønn. Hun har også jobbet i rus- og psykiatrifeltet, først ved Amalie Skrams hus i Bergen og siden på avrusningsenheten på Aker sykehus.

- Min erfaring er at folk som jobber i psykiatrien er opptatt av gode menneskemøter og samtaler. Skal vi få til det må vite noe om hvem vi faktisk møter, påpeker hun.

Undersøkelser viser en negativ overrepresentasjon i forhold til rus og psykisk uhelse i lhbt-gruppa (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner). Klingenberg har også selv hørt mange historier når hun er ute og snakker med helsearbeidere. Et eksempel kan være usikkerheten hos personalet når en psykotisk pasient i mannekropp en dag kler seg i dameklær. Er dette en del av sykdomsbildet?

- Når vi som helsepersonell er usikre på tematikken er det lettere å si at dette er en vrangforestilling. Særlig fordi vi kanskje ikke har et profesjonelt språk for det vi møter, sier hun.  


Mangler et fagspråk

Språk er noe Rosa kompetanse fokuserer på. Slagordet deres er «Snakk trygt». Det gjelder både som profesjonsutøver i møte med mennesker, men også som deltager på kurs. Der ønsker de å skape trygge rom der ingen spørsmål er for dumme. Slik kan et godt og profesjonelt språk for disse temaene etableres. 

- På tross av at seksuell helse er en viktig del av det å være menneske, så er det veldig få av oss som har lært noe om dette i vår helsefaglige utdanning. Mange opplever å savne både kunskap og et fagspråk, og ender ofte opp med å bruke egne erfaringer som kilde. Dette gjør at det ofte føles grenseoverskridende og utrygt å skulle snakke om seksualitet med pasientene vi møter, mener Klingenberg.


Vet mindre enn man tror

For Rosa kompetanse er det viktig at det er nettopp fagfolk som snakker til fagfolk når disse temaene skal adresseres. De ønsker at kursene deres skal være praksisnære, humoristiske og oppleves relevante i arbeidshverdagen til personene de snakker med.

De erfarer ofte at folk får noen aha-opplevelser underveis. Mange tror de vet mye om kjønn og seksualitet fordi de kanskje har en homofil nabo eller er skeiv selv. Klingenberg understreker at dette ikke betyr at man nødvendigvis vet hvordan man skal opptre trygt og inkluderende i profesjonelle sammenhenger.

Klingenberg påpeker at om vi skal kunne tilby likeverdige helsetjenester må vi ha kunnskap både om majoritetene og minoritetene.

- Det norske helsevesenet er tuftet på majoritetens behov. Det må vi være klar over. Når det er sagt så kommer jeg til Blakstad for å tilby noen nye perspektiver, ikke for å fortelle noen hvordan de skal gjøre jobbe sin altså, avslutter hun med et smil.

Temadagen 12. januar er gratis og går fra kl. 9.00-12.00 i Gamle Aula på Blakstad. Påmelding til vip@vestreviken.no innen 5. januar.