Et aktivt år for VIP-programmet

I sitt femtende år har Skoleprogrammet VIP hatt en rivende utvikling. Ny grafisk profil og nytt materiell har gitt programmet et løft. I tillegg har pilotprosjektet VIP-makkerskap blitt et varig tiltak som har bredt om seg.

Skoleprogrammet VIP
Publisert 21.01.2016
Sist oppdatert 09.01.2024

2015 har vært utviklingens år for VIP-programmet som eies av Vestre Viken. VIP står for Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skolen. Leder for programmet, Espen Hansen blir motivert av de store endringene.

- I de femten årene programmet har eksistert har det vel sjelden vært så mye aktivitet på et enkeltstående år, sier han. 

​Hansen håper at dette også vil merkes hos de om lag 120 videregående skolene som gjennomfører VIP årlig. 

- Det er jo alltid fare for at et 15 år gammelt skoleprogram kan stagnere og virke gammelt. Vi håper at løftet vi har gjort dette året vil bidra til en ny giv for gamle skoler, og være en god start for nye, sier han.

Tidsriktig materiell

VIP-programmet har gått fra tre til fem medarbeidere, der en av disse har en deltidsressurs på kontoret. Omlag 25 opplæringskonferanser og seminarer har blitt gjennomført, fra Bodø i nord til Kristiansand i sør. I tillegg har VIP sentralt deltatt på mange klassebesøk sammen med helsepersonell på ulike østlandsskoler. 

Det nye elevheftet «Livet og sånn» har fått sin debut som støttemateriell for elever som gjennomfører VIP. Programmet har fått gode tilbakemeldinger på heftet, som framstår adskillig mer tidsriktig enn sin forgjenger. Her har det særlig blitt trukket fram at språket og temaene treffer målgruppa. Intervjuet med tre unge som har slitt psykisk har fått ekstra ros. ​

I skrivende stund er tekst og design på det nye “Ressurshefte for lærere og helsearbeidere” ferdig. Det sendes nå til korrektur og trykk og vil være klart i februar 2016.

Makkerskapssuksess

Fra å være et pilotprosjekt på én skole i Bærum, har 28 skoler rundt om i landet i år gjennomført VIP-makkerskap. I november var VIP-programmet invitert til Kunnskapsdepartementet for å presentere VIP-makkerskap for representanter fra alle landets fylker. Våren 2016 planlegger VIP opplæringsseminarer i VIP-makkerskap for fire ulike fylker, der Nordland og Buskerud vil være to av dem. I disse fylkene har mobbeombudet blitt en viktig samarbeidspartner. 

- Vi ser at VIP-makkerskap treffer en nerve hos skolene. Det er effektivt og enkelt å implementere, og elevene er meget positive, sier Hansen.

Nye evalueringstall fra skolene som har gjennomført VIP-makkerskap vil snart bli tilgjengelig på VIP-programmets hjemmesider under knappen “VIP-makkerskap”. Der vil også informasjon om tid og sted for opplæringsseminarene komme etter hvert som disse blir satt.