Du er viktig

I anledning lanseringen av nytt materiell inviterer Skoleprogrammet VIP til seminar på Sandvika videregående skole 12. mai. Seminaret har fått tittelen “Du er viktig”, og tar for seg tre sentrale temaer knyttet til ungdom og psykisk helse. Seminaret retter seg både mot lærere og helsearbeidere.

Skoleprogrammet VIP
Publisert 30.06.2016
Sist oppdatert 09.01.2024

Skoleprogrammet VIP​ eies​ av Vestre Viken og har målgruppe Vg1 på videregående skole. De kurser både lærere og helsearbeidere i hvordan man skal snakke med elever om psykisk helse. For to år siden gjennomførte programmet konferansen “Tilhørighet og felleskap i skolen” i samarbeid med Sandvika videregående skole. Dette var såpass vellykket at de nå ønsker å gjøre det igjen. 

- Vi er stolte av de nye heftene våre. Vi ønsker et lanseringsseminar som både markerer nytt materiell og samtidig gir mulighet for faglig påfyll, sier Mia Iversen, ansatt i VIP-programmet og ansvarlig for vårens seminar. 

Variert program

Seminaret tar utgangspunkt i de tre hovedtemaene i VIP-programmets nye ressurshefte for lærere. Dette er temaer programmet mener er ekstra aktuelle når det kommer til ungdom og psykisk helse. Dagen starter med en presentasjon av VIP og det nye materiellet, for så å gå videre til et lite intervju med fire elever som har gjennomført VIP og brukt det nye elevheftet “Livet og sånn”. Videre følger et foredrag med Rosa kompetanse. Dette er et tiltak i regi av FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (tidligere LLH) som knyttes opp til heftets tema “Minoritetsstress”. Rosa kompetanse er kjent for å oppklare og avmystifisere temaer omkring kjønn og seksualitet gjennom humor og praktiske eksempler. 

Psykolog Aksel Inge Sinding har markert seg gjennom flere artikler i Aftenposten den siste tiden. Han tar for seg temaet “Stress og press” med fokus på sosiale medier. Landets første mobbeombud Bodil Jenssen Houg fra Buskerud har nylig gitt ut boken En for alle. Hun vil si noe om heftets siste tema “Mobbing og krenkelser”. ​

- Alle disse temaene er særdeles relevante for unge både i skolen og i helsevesenet. Fokuset gjennom hele seminaret vil være hvor viktige vi som jobber med ungdom faktisk er. Vi kan med enkle grep gjøre stor forskjell, mener Mia Iversen. 

Seminaret er gratis og inkluderer lunsj og lanseringskake.